Vacature

De Raad van Kerken Maarssen zoekt de oecumenische samenwerking tussen alle kerken in Maarssen. Ons dagelijks bestuur heeft afscheid moeten nemen van een bestuurslid wegens persoonlijke omstandigheden. Daarom zoeken we een nieuwe bestuursleden. Als de oecumenische gedacht je aanspreekt, en je daarin een steentje wil bijdragen neem dan contact met ons op via het contactformulier .

De secretaris
•  stelt in overleg met de voorzitter de agenda voor de vergadering op.
•  verstuurt voor een vergadering de uitnodiging, agenda en de stukken.
•  notuleert de vergadering en verstuurt de notulen.
•  schrijft en verstuurt in voorkomende gevallen brieven.
•  beheert ingekomen stukken.

De penningmeester
•  beheert de inkomsten en uitgaven van de RvKM.
•  vraagt jaarlijks de kerken om een bijdrage.
•  maakt een financieel jaarverslag.

Leden van het dagelijks bestuur zijn ook betrokken bij het organiseren van activiteiten zoals oecumenische vieringen.

Meer informatie:
Reglement-RvKM-definitief
werving nieuw lid RvKM_website