Aangesloten gemeenschappen

Hieronder vind u een overzicht van de kerken en gemeenschappen die momenteel deelnemen aan de Raad van Kerken Maarssen.

Protestantse wijkgemeente de Ark (PKN) Maarssenbroek

Lees verder

Protestantse wijkgemeente Ichthus (PKN) Maarssen-Dorp

Lees verder

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk (PKN) Maarssen-Dorp 

Lees verder

Protestantse Gemeente (PKN) Tienhoven

Lees verder

Christelijk-gereformeerde kerk de Hoeksteen Maarssen-Dorp

Lees verder

Heilig Hart kerk (RK) Maarssen-Dorp

Lees verder

Verrijzenisgemeenschap (RK)  Maarssenbroek

Lees verder

Cama Levend Water gemeenschap Maarssenbroek

Lees verder

Pinkstergemeente Elim

Lees verder

De raad van kerken onderhoud goede contacten met

Leger des Heils verzorgingshuis Merenhoef Maarssen-Dorp

Lees verder

Snavelenburg verzorgingshuis Maarssen-Dorp

Lees verder

Maria Dommer woonzorg centrum

Lees verder

De Spil retraitecentrum Maarssen-Dorp

Lees verder