Aangesloten gemeenschappen

Hieronder vind u een overzicht van de kerken en gemeenschappen die momenteel deelnemen aan de Raad van Kerken Maarssen.

Protestantse wijkgemeente de Ark (PKN) Maarssenbroek

Lees verder

Protestantse wijkgemeente Ichthus (PKN) Maarssen-Dorp

Lees verder

Protestantse wijkgemeente Ontmoetingskerk (PKN) Maarssen-Dorp 

Lees verder

Protestantse Gemeente (PKN) Tienhoven

Lees verder

Heilig Hart kerk (RK) Maarssen-Dorp

Lees verder

Verrijzenisgemeenschap (RK)  Maarssenbroek

Lees verder

Evangelische Gemeente Levend Water gemeenschap Maarssenbroek

Lees verder

Betrokken bij de Raad van Kerken Maarssen

Christelijk-gereformeerde kerk de Hoeksteen Maarssen-Dorp

Lees verder

De Raad van Kerken Maarssen onderhoud goede contacten met

Leger des Heils verzorgingshuis Merenhoef Maarssen-Dorp

Lees verder

Snavelenburg verzorgingshuis Maarssen-Dorp

Lees verder

Maria Dommer woonzorg centrum

Lees verder

De Spil retraitecentrum Maarssen-Dorp

Lees verder