Website van alle kerken in Maarssen

2024

Corona lijkt alweer lang geleden. Toch is het niet helemaal weg. Mocht u twijfelen of u toch besmet bent, blijf dan thuis om niet het risco te lopen om een ander te besmetten. Het blijft wel mogelijk om de diensten via internet te volgen. Rechts op de pagina staan internet links naar de websites van de kerken.

De Raad van Kerken Maarssen is een overlegorgaan van plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen in Maarssen (Stichtse Vecht). De raad wil de plaatselijke oecumene bevorderen en de samenwerking en contacten tussen de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen stimuleren. Hiermee willen wij begrip en respect voor elkaars opvattingen kweken. Naar buiten toe willen wij meer eenheid van ons christelijk geloof uitstralen.

De Raad van Kerken Maarssen wil een aanspreekpunt zijn voor de burgerlijke gemeente.

Sobere maaltijd

Ontmoeting en bezinning in de Stille week voor Pasen. Wij willen voorafgaand aan de Vesper op maandag 25 maart a.s. met elkaar een sobere maaltijd delen in de Open Hof om 17.30 uur. Aansluitend lopen wij met elkaar naar de Vesper in de Dorpskerk. Zo gaan wij met elkaar op weg naar Pasen. De Vesper…

Parochiële Gesprekstafel

Als parochie willen we mensen met elkaar in gesprek brengen over belangrijke zaken in het leven. We denken dat de parochie de opdracht heefteen plaats te zijn waar vragen die er toe doen, kunnen worden besproken.   Deze Gesprekstafel Brengt mensen bij elkaar die samen die samen zoeken naar…

Opvoedcursus

Tieners en jongeren opvoeden Een mooie klus! Ben jij ouder van een tiener of jongere tussen de 12 en 20 jaar? Vind je het leuk om twee avonden lang samen met andere ouders met een concrete opvoedvraag aan de slag te gaan? Meld je dan aan voor deze korte opvoedcursus. Hoe blijf ik in verbinding met…

mini colleges: Hoe kom ik de nacht door?

De nacht staat voor de momenten in ons leven waarin alles duister is, waarin we ons godverlaten voelen. Voor de momenten waarop we ons machteloos voelen. Of momenten dat je geen handvatten meer ziet om tegen zinloosheid te strijden. Het zijn de momenten waarop het lijkt of alles tot stilstand is…

Alpha Cursus 2024

De Alpha cursus is een cursus over het christelijk geloof. Het bespreekt in 10 avonden (en een extra dagje) de basis van het christelijk geloof. Thema’s zijn o.a.: Wie is Jezus? Wat doet de Heilige Geest? Wat is bidden? Startdatum: donderdag 8 februari 2024. Tijdstip: van 18.30-21.30, met eten.…

Week van gebed voor eenheid van christenen 2024

Week van gebed voor eenheid van christenen  2024 De week van gebed voor eenheid van christenen is van 21 t/m 28 januari 2024. De viering is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso, een land in West- Afrika. Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Dit…

Zingen in de Dorpskerk

Zondag 19 november is er een speciale zangdienst in de Dorpskerk in Maarssen. Medewerking wordt verleend door "Sparks of Joy" uit Westbroek. Iedereen is van harte welkom.

GezinSchoolKerkdienst 2023

  Op Zondag 19 November om 10:00 is de GezinSchoolKerkdienst voor de bassischoolkinderen in Maarsen-dorp in de Dorpskerk in Maarssen. Iedereen is van harte welkom.

Oecumenische Vredesviering Advent

De Raad van Kerken Maarssen nodigt u van harte uit voor een oecumenische vredesviering aan het begin van de Adventstijd. In deze viering willen we ons met teksten, liederen en gebeden bezinnen over de thema’s Vrede en Advent. Juist in deze tijden van oorlog en spanningen tussen volkeren is het…