Website van alle kerken in Maarssen

2024

Corona lijkt alweer lang geleden. Toch is het niet helemaal weg. Mocht u twijfelen of u toch besmet bent, blijf dan thuis om niet het risco te lopen om een ander te besmetten. Het blijft wel mogelijk om de diensten via internet te volgen. Rechts op de pagina staan internet links naar de websites van de kerken.

De Raad van Kerken Maarssen is een overlegorgaan van plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen in Maarssen (Stichtse Vecht). De raad wil de plaatselijke oecumene bevorderen en de samenwerking en contacten tussen de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen stimuleren. Hiermee willen wij begrip en respect voor elkaars opvattingen kweken. Naar buiten toe willen wij meer eenheid van ons christelijk geloof uitstralen.

De Raad van Kerken Maarssen wil een aanspreekpunt zijn voor de burgerlijke gemeente.

Extra minicollege op donderdag 30 mei door Gied ten Berge

Europa een katholiek, christelijk en humanistisch vredesproject? Wij zijn blij dat Gied ten Berge, socioloog en theoloog vanuit zijn 35 ervaring bij de Vredesbeweging IKV en PAX Christi in dit extra college met ons wil ingaan op actuele vragen van oorlog en vrede en van democratie en gerechtigheid…

Huis van Licht te gast in De Kerk te Tienhoven

Dit jaar hebben we als Protestantse Kerk het jaarthema: ‘Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.’ Daarom komen er op maandagavond 13 mei in De Kerk van Tienhoven, Laan van Niftarlake 62, Tienhoven, een groepje gemeenteleden van de Nederlands/Arabische kerk Huis van Licht uit Utrecht-Overvecht…

Vrede, peace, Frieden, shalom, salaam, paix

Op 5 mei gaan we het tachtigste jaar in van de vrede waarin we sinds de Tweede Wereldoorlog leven. Volgend jaar jaar op 5 mei zullen we dat vieren. Hoe? Uitbundig? Dankbaar? Of zijn we er verlegen mee… Want wat maken we er - wereldwijd- van. Er is steeds meer onvrede, er zijn steeds meer kloven,…

Sobere maaltijd

Ontmoeting en bezinning in de Stille week voor Pasen. Wij willen voorafgaand aan de Vesper op maandag 25 maart a.s. met elkaar een sobere maaltijd delen in de Open Hof om 17.30 uur. Aansluitend lopen wij met elkaar naar de Vesper in de Dorpskerk. Zo gaan wij met elkaar op weg naar Pasen. De Vesper…

Parochiële Gesprekstafel

Als parochie willen we mensen met elkaar in gesprek brengen over belangrijke zaken in het leven. We denken dat de parochie de opdracht heefteen plaats te zijn waar vragen die er toe doen, kunnen worden besproken.   Deze Gesprekstafel Brengt mensen bij elkaar die samen die samen zoeken naar…

Opvoedcursus

Tieners en jongeren opvoeden Een mooie klus! Ben jij ouder van een tiener of jongere tussen de 12 en 20 jaar? Vind je het leuk om twee avonden lang samen met andere ouders met een concrete opvoedvraag aan de slag te gaan? Meld je dan aan voor deze korte opvoedcursus. Hoe blijf ik in verbinding met…

mini colleges: Hoe kom ik de nacht door?

De nacht staat voor de momenten in ons leven waarin alles duister is, waarin we ons godverlaten voelen. Voor de momenten waarop we ons machteloos voelen. Of momenten dat je geen handvatten meer ziet om tegen zinloosheid te strijden. Het zijn de momenten waarop het lijkt of alles tot stilstand is…

Alpha Cursus 2024

De Alpha cursus is een cursus over het christelijk geloof. Het bespreekt in 10 avonden (en een extra dagje) de basis van het christelijk geloof. Thema’s zijn o.a.: Wie is Jezus? Wat doet de Heilige Geest? Wat is bidden? Startdatum: donderdag 8 februari 2024. Tijdstip: van 18.30-21.30, met eten.…

Week van gebed voor eenheid van christenen 2024

Week van gebed voor eenheid van christenen  2024 De week van gebed voor eenheid van christenen is van 21 t/m 28 januari 2024. De viering is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso, een land in West- Afrika. Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Dit…