Website van alle kerken in Maarssen

2024

Corona lijkt alweer lang geleden. Toch is het niet helemaal weg. Mocht u twijfelen of u toch besmet bent, blijf dan thuis om niet het risco te lopen om een ander te besmetten. Het blijft wel mogelijk om de diensten via internet te volgen. Rechts op de pagina staan internet links naar de websites van de kerken.

De Raad van Kerken Maarssen is een overlegorgaan van plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen in Maarssen (Stichtse Vecht). De raad wil de plaatselijke oecumene bevorderen en de samenwerking en contacten tussen de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen stimuleren. Hiermee willen wij begrip en respect voor elkaars opvattingen kweken. Naar buiten toe willen wij meer eenheid van ons christelijk geloof uitstralen.

De Raad van Kerken Maarssen wil een aanspreekpunt zijn voor de burgerlijke gemeente.

Cursus en leeskring Vernieuwing van de kerk – 2023

Heeft de kerk nog toekomst ? Dat is een reële vraag na decennia van kerkverlating en kerksluiting waarvan het eind niet in zicht is. De kerk (katholiek en protestant) heeft in mijn ogen geen antwoord gegeven op de vele (grote) vragen van de moderne tijd. Met name de ontwikkelingen en veranderingen…

Oecumenische Vredesviering 17 september

Op zondag 17 september, aan het begin van de Vredesweek, waren er in Maarssen weer oecumenische vredesvieringen. PAX heeft dit jaar als thema ‘(On)vrede en nu?’ gekozen. Naast aandacht voor mensen in oorlogsgebieden wil PAX ook bijdragen aan een vreedzame samenleving hier. In Open Hof (Kerkweg…

In liefde bloeiende

Zondagavond 18 juni nodigt de Protestantse gemeente Maarssen u en jou uit voor ‘In liefde bloeiende – de Bijbel in één uur’.   In Liefde Bloeiende’ is een poëtische en muzikale ontdekkingstocht door de Bijbel. In muziek en zang, tekst en beeld wordt de rode draad van de Bijbel geschetst: een rode…

Nationaal gebed voor vrede in Oekraïne

Op 24 februari a.s. is het één jaar geleden dat Rusland Oekraïne is binnengevallen. In dit kader hebben de gezamenlijk kerken in Oekraïne gevraagd om wereldwijd de kerken open te stellen. Aan die oproep wordt door de Verrijzenis Kerk gehoor gegeven!  De kerk is op 24 februari open van 15.00 tot…

Minicolleges Maria Magdalena

De Verrijzeniskerk heeft een nieuwe serie minicolleges gepland. De serie gaat over Maria Magdalena, de vrouw die als eerste zag en wist dat Jezus is opgestaan uit de dood. Zij wordt ook de geliefde vrouw van Jezus genoemd, ook wordt gezegd dat ze een kind van Jezus heeft ontvangen. Niemand weet…

Alpha cursus 2023

De RK Heilig Hartparochie gaat in januari van start met een Alpha cursus. Een Alpha cursus is bedoeld voor mensen die willen kennismaken met, of zich willen verdiepen in, het christelijk geloof. De Alpha cursus is laagdrempelig en niet gebonden aan een specifieke christelijke kerk. Wanneer?  19, 26…

Week van gebed voor eenheid van christenen 15 t/m 22 januari 2023

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. De Bijbeltekst die centraal staat van 15 t/m 22 januari komt uit Jesaja 1 vers…

Pastorale zorg aan Oekraïners Stichtse Vecht

Het is belangrijk dat Oekraïense vluchtelingen hun verhaal kwijt kunnen, zeker nu de oorlog steeds grimmiger wordt. Ook is het belangrijk dat er met mensen samen gebeden kan worden. Welzijn Stichtse Vecht zoekt mensen bij wie de vluchtelingen terecht kunnen, en heeft hiervoor dominee Marijke…

minicolleges R.K. Verrijzenisgemeenschap 2022

Met genoegen kondigen wij een nieuwe serie minicolleges aan. Op maandag 17 oktober om 19.15 starten we in de Verrijzeniskerk, Reigerskamp 711 in Maarssenbroek met vijf colleges over de apostel Paulus. In de jaren 40 na Christus reisde hij het Middellands zeegebied af en overal waar hij kwam…

Oecumenische vredesdiensten 18 september 2022

Weer wordt het Vredesweek. Het is nu meer dan ooit nodig om stil te staan bij oorlog en vrede, in het groot en in het klein. Vredesorganisatie PAX heeft ons als thema aangereikt ‘Generatie Vrede’. Hoe denken verschillende generaties over het belang van werken aan vrede, je niet richten op bezit,…