Website van alle kerken in Maarssen

2024

Corona lijkt alweer lang geleden. Toch is het niet helemaal weg. Mocht u twijfelen of u toch besmet bent, blijf dan thuis om niet het risco te lopen om een ander te besmetten. Het blijft wel mogelijk om de diensten via internet te volgen. Rechts op de pagina staan internet links naar de websites van de kerken.

De Raad van Kerken Maarssen is een overlegorgaan van plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen in Maarssen (Stichtse Vecht). De raad wil de plaatselijke oecumene bevorderen en de samenwerking en contacten tussen de verschillende kerken en geloofsgemeenschappen stimuleren. Hiermee willen wij begrip en respect voor elkaars opvattingen kweken. Naar buiten toe willen wij meer eenheid van ons christelijk geloof uitstralen.

De Raad van Kerken Maarssen wil een aanspreekpunt zijn voor de burgerlijke gemeente.

Zingen in de Dorpskerk

Zondag 19 november is er een speciale zangdienst in de Dorpskerk in Maarssen. Medewerking wordt verleend door "Sparks of Joy" uit Westbroek. Iedereen is van harte welkom.

GezinSchoolKerkdienst 2023

  Op Zondag 19 November om 10:00 is de GezinSchoolKerkdienst voor de bassischoolkinderen in Maarsen-dorp in de Dorpskerk in Maarssen. Iedereen is van harte welkom.

Oecumenische Vredesviering Advent

De Raad van Kerken Maarssen nodigt u van harte uit voor een oecumenische vredesviering aan het begin van de Adventstijd. In deze viering willen we ons met teksten, liederen en gebeden bezinnen over de thema’s Vrede en Advent. Juist in deze tijden van oorlog en spanningen tussen volkeren is het…

Zangavond Johannes de Heer woensdagavond 1 november, De Kerk, Tienhoven

Zangavond Johannes de Heer woensdagavond 1 november, De Kerk, Tienhoven Op woensdagavond 1 november, dankdag, is een zangavond met liederen van Johannes de Heer in de Kerk van Tienhoven, Laan van Niftarlake 62, Tienhoven. De muziek wordt op het orgel begeleidt door Wilco Gijzen, en een aantal…

Doe mee met de musical Ruth in de Ark

Heb jij zin om mee te zingen of te acteren in een musical? Of help je liever mee achter de schermen? Meld je aan! We blazen de musical Ruth nieuw leven in. Vóór de uitbraak van Corona begonnen we met de voorbereidingen, en nu pakken we de draad weer op. We repeteren elke dinsdagavond vanaf 19…

minicolleges: Hoe een lied het vuur in ons aanwakkert

In oktober starten wij de zesde reeks minicolleges waarin we liederen van dichter/theoloog Huub Oosterhuis behandelen. Hij heeft een belangrijke rol vervuld bij het omzetten van liederen in de Nederlandse taal. De teksten werden hierdoor beter verstaanbaar en mensen werden door deze teksten…

Cursus en leeskring Vernieuwing van de kerk – 2023

Heeft de kerk nog toekomst ? Dat is een reële vraag na decennia van kerkverlating en kerksluiting waarvan het eind niet in zicht is. De kerk (katholiek en protestant) heeft in mijn ogen geen antwoord gegeven op de vele (grote) vragen van de moderne tijd. Met name de ontwikkelingen en veranderingen…

Oecumenische Vredesviering 17 september

Op zondag 17 september, aan het begin van de Vredesweek, waren er in Maarssen weer oecumenische vredesvieringen. PAX heeft dit jaar als thema ‘(On)vrede en nu?’ gekozen. Naast aandacht voor mensen in oorlogsgebieden wil PAX ook bijdragen aan een vreedzame samenleving hier. In Open Hof (Kerkweg…

In liefde bloeiende

Zondagavond 18 juni nodigt de Protestantse gemeente Maarssen u en jou uit voor ‘In liefde bloeiende – de Bijbel in één uur’.   In Liefde Bloeiende’ is een poëtische en muzikale ontdekkingstocht door de Bijbel. In muziek en zang, tekst en beeld wordt de rode draad van de Bijbel geschetst: een rode…