Activiteiten

Hieronder vind u een overzicht van activiteiten die op de planning staan of download het actuele jaarrooster.

Week van gebed voor eenheid van christenen 2024

Week van gebed voor eenheid van christenen  2024 De week van gebed voor eenheid van christenen is van 21 t/m 28 januari 2024. De viering is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso, een land in West- Afrika. Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Dit thema is ontleend aan de gelijkenis over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het…

Oecumenische Vredesviering Advent

De Raad van Kerken Maarssen nodigt u van harte uit voor een oecumenische vredesviering aan het begin van de Adventstijd. In deze viering willen we ons met teksten, liederen en gebeden bezinnen over de thema’s Vrede en Advent. Juist in deze tijden van oorlog en spanningen tussen volkeren is het goed om stil te staan bij onze hoop en verwachting rondom de komst van Jezus, de Vredevorst. De viering…

Zangavond Johannes de Heer woensdagavond 1 november, De Kerk, Tienhoven

Zangavond Johannes de Heer woensdagavond 1 november, De Kerk, Tienhoven Op woensdagavond 1 november, dankdag, is een zangavond met liederen van Johannes de Heer in de Kerk van Tienhoven, Laan van Niftarlake 62, Tienhoven. De muziek wordt op het orgel begeleidt door Wilco Gijzen, en een aantal muzikanten van SDG spelen vierstemmig mee. We verwachten dat het een prachtige avond wordt. De avond…

Oecumenische Vredesviering 17 september

Op zondag 17 september, aan het begin van de Vredesweek, waren er in Maarssen weer oecumenische vredesvieringen. PAX heeft dit jaar als thema ‘(On)vrede en nu?’ gekozen. Naast aandacht voor mensen in oorlogsgebieden wil PAX ook bijdragen aan een vreedzame samenleving hier. In Open Hof (Kerkweg 60, Maarssen-dorp) was de voorganger Hans de Kruijff; een oecumenisch ad hoc koor o.l.v. Stéphanie…

Week van gebed voor eenheid van christenen 15 t/m 22 januari 2023

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. De Bijbeltekst die centraal staat van 15 t/m 22 januari komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen……

Oecumenische vredesdiensten 18 september 2022

Weer wordt het Vredesweek. Het is nu meer dan ooit nodig om stil te staan bij oorlog en vrede, in het groot en in het klein. Vredesorganisatie PAX heeft ons als thema aangereikt ‘Generatie Vrede’. Hoe denken verschillende generaties over het belang van werken aan vrede, je niet richten op bezit, maar vrede bezitten. Zondagochtend 18 september is er om 10 uur een oecumenische vredesdienst in Open…

Benefiet concert Oekraïne

Zondag 31 juli vervalt het avondgebed voor de Oekraïne om 19:00. In de plaats hiervan is er op 31 Juli om 15:00 uur een benefietconcert in de Heilig Hart kerk. Een uniek concert met violist Yuri Shundyak, sopraan Maria Knihnytska en pianiste Carol Ruiz die werken van Bach en traditionele Oekraïnse muziek ten gehore zullen brengen. Steun de actie en wees van harte welkom of maak uw gift over via…

Steek een kaars aan voor vrede in de Oekraïne

In verschillende kerken in Maarssen staan we de komende dagen stil bij de Russische inval in Oekraïne. U bent welkom in kerkcentrum Open Hof is op zondag 13 maart van 18:00 tot 19:00 uur de gelegenheid om een kaars aan te steken voor vrede. Aansluitend volgt vanaf 19:00 een oecumenisch vredesgebed. U bent welkom in de Dorpskerk is op donderdag 17 maart van 19:30 tot 20:15. U bent welkom in de…

Hoe leef ik groen en gelovig? Franciscus inspireert

Dat duurzaam leven belangrijk is, weet ieder van ons. Maar hoe doe je dat in praktijk? We laten ons deze avond inspireren door Franciscus van Assisi. Wandelend met zijn broeders ontwikkelde hij zijn leefstijl: kwetsbaar, betrokken, eenvoudig en vredelievend leven en vooral leven vanuit de vreugde die de liefde van God zoals die weerspiegeld wordt in de schepping, je geeft. We zullen ontdekken…

Vespers in de Goede week voor Pasen

De Priorij Emmaus was een klooster van de Kanunnikessen van het Heilig Graf in Maarssen. De zusters vierden regelmatig vespers, korte verstilde gebedsdiensten in de avond. In navolging hiervan vieren we in Maarssen ook een aantal vespers. In de Ark is op 11, 12 en 13 april om 19:00 een oecumenische vesperdienst. In de Dorpskerk is op 11, 12 en 13 april om 19:30 een vesperdienst.