Oecumenische Vredesviering 17 september

Op zondag 17 september, aan het begin van de Vredesweek, waren er in Maarssen weer oecumenische vredesvieringen. PAX heeft dit jaar als thema ‘(On)vrede en nu?’ gekozen. Naast aandacht voor mensen in oorlogsgebieden wil PAX ook bijdragen aan een vreedzame samenleving hier.

In Open Hof (Kerkweg 60, Maarssen-dorp) was de voorganger Hans de Kruijff; een oecumenisch ad hoc koor o.l.v. Stéphanie Héman met Marietrees Broeren aan het orgel werkten aan de viering mee. Het thema van de viering was “De mantel der liefde” als invulling van het PAX-thema “(On)vrede en nu?”. De kinderen hadden een mantel van liefde gemaakt. Bij iedere voorbede werd een gekleurde doek over de kapstok gehangen als symbool voor de mantel der liefde waarmee wij elkaar moeten omgeven.

In de Ark (Duivenkamp 844, Maarssenbroek) was de voorganger Bob Smits; muzikale ondersteuning is door de muziekgroep van de Ark.

Beide vieringen beginnen om 10 uur.

De Raad van kerken Maarssen heet u van harte welkom in deze vieringen!