Oecumenische Vredesviering Advent

De Raad van Kerken Maarssen nodigt u van harte uit voor een oecumenische vredesviering aan het begin van de Adventstijd.
In deze viering willen we ons met teksten, liederen en gebeden bezinnen over de thema’s Vrede en Advent. Juist in deze tijden van oorlog en spanningen tussen volkeren is het goed om stil te staan bij onze hoop en verwachting rondom de komst van Jezus, de Vredevorst.

De viering wordt gehouden op zondagmiddag 3 december om 17 uur in de Dorpskerk.
Zo bereiden we ons in oecumenisch verband voor op het Kerstfeest! Wees welkom!