Cursus en leeskring Vernieuwing van de kerk – 2023

Heeft de kerk nog toekomst ? Dat is een reële vraag na decennia van kerkverlating en kerksluiting
waarvan het eind niet in zicht is. De kerk (katholiek en protestant) heeft in mijn ogen geen antwoord
gegeven op de vele (grote) vragen van de moderne tijd. Met name de ontwikkelingen en
veranderingen na 1945. De kerk is mijn ogen verstard – in het willen vasthouden aan een almachtig
godsbeeld, de apostolische geloofsbelijdenis en voor een deel: vormen in de kerkdienst die veel
mensen – jong en oud – niet meer raken en ontroeren. Ik vind het werkelijk dramatisch te bedenken
dat de kerk zou kunnen verdwijnen, gezien de grote problemen van onze samenleving. Op
persoonlijk gebied en in de politiek. De kerk heeft eeuwen lang een inspirerend verhaal en
barmhartige zorg gegeven. Dat mag niet verloren gaan.
Het kan allemaal nog zo heel anders… De bijbel en de kerk zoals die nu is, het zijn selecties en keuzes
die mensen hebben gemaakt. Ik meen: laten we opnieuw de kernwaarden van het christelijk geloof
verwoorden en vormgeven. Ik wil niet bij een sekte horen … de kerk heeft de eeuwen door
veranderingen doorgemaakt. Daarom deze cursus en leeskring. Zes bijeenkomsten waarin ik het
eerste uur een cursus geef, en het tweede uur bespreken we het boek ‘Volwassen geloven en
denken’ van Dirk van de Glind. (Voor iedere bijeenkomst 50 pagina’s leeswerk thuis.)
De inhoud van de cursus (het eerste uur):
1 e : De ontwikkeling van godsdienstig bewustzijn in ‘primitieve’ religie, bijbel naar nu, de 21 e eeuw.
2 e : Waar gaat het God in de bijbel om? De theologie van Kuitert – Den Heyer – Drewermann – Carel
ter Linden
3 e : De ontdekking van de psychologie – wat betekent dit voor ons gods- en mensbeeld?
4 e : Wat betekent vergelijking van oosterse godsdiensten met het joods-christelijke godsbeeld voor
onze omgang met de natuur en de huidige klimaatcrisis? (boek: Karen Armstrong – De heilige natuur)
5 e : Kan de kerk transformeren tot een levensschool van de liefde – Jezus achterna?
6: In deze bijeenkomst willen we open met elkaar spreken over wat al de nieuwe inzichten concreet
(kunnen) betekenen om stappen te zetten naar een vernieuwde kerk.
Data: 14 sept, 5 okt, 26 okt, 16 nov, 30 nov, 14 dec.

ds Bram Bregman