Alpha cursus 2023

De RK Heilig Hartparochie gaat in januari van start met een Alpha cursus. Een Alpha cursus is bedoeld voor mensen die willen kennismaken met, of zich willen verdiepen in, het christelijk geloof. De Alpha cursus is laagdrempelig en niet gebonden aan een specifieke christelijke kerk.

Wanneer?  19, 26 januari,2,9,16 februari, 2,9,16,23 en 30 maart
Waar?        pastorie Heilig Hartkerk Maarssen, Breedstraat 1
Hoe laat?   van 18.30 uur tot 21.30 uur
Zaterdag 25 februari van 10 tot ongeveer 16 uur

Iedereen is welkom, dus schuif aan!
We beginnen steeds met een lekkere maaltijd en gaan vervolgens in gesprek.
Meld je voor 10 januari a.s. aan via alphacursus@hhart-maarssen.nl of stuur een bericht naar 06-55860856 (ook voor informatie)

WAT IS ALPHA? De plek waar je jezelf mag zijn. De plek waar je alles mag delen. De plek waar je mag twijfelen. De plek waar je welkom bent. Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt.
Zie ook www.kerkpleinmaarssen.nl


Week van gebed voor eenheid van christenen 15 t/m 22 januari 2023

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. De Bijbeltekst die centraal staat van 15 t/m 22 januari komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’.

Het materiaal voor deze gebedsweek is aangereikt door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota.

De week van gebed voor eenheid van christenen begint traditioneel met oecumenische vieringen in Maarssen-dorp en Maarssenbroek. Deze zullen plaatsvinden op zondag 15 januari 2023
• in Maarssen-dorp om 10 uur in de Heilig Hartkerk. Voorgangers zijn ds Marijke Gehrels en Hans de Kruijff. De viering zal rechtstreeks worden uitgezonden via RTV Stichtse Vecht (KPN kanaal 1332, Ziggo kanaal 44).
• in Maarssenbroek om 10 uur in de Verrijzeniskerk. Voorgangers zijn ds Ronald Blokland en Hans Boerkamp. De viering zal worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl

In de week van 16 t/m 21 januari zullen ’s avonds van 19.15 tot 20.00 uur gebedsbijeenkomsten gehouden worden. Inloop vanaf 19.00.
Ma 16 januari Parochiehuis Rooms Katholieke Kerk (Maarssen-Dorp)
Di 17 januari De Ark (Maarssenbroek)
Wo 18 januari Het Honk of Het Trefpunt bij de Dorpskerk (Maarssen-Dorp)
Do 19 januari De Kerk van Tienhoven
Vr 20 januari Open Hof (Maarssen-Dorp)
Vr 20 januari Separaat een gebedswandeling. Vertrek bij Open Hof om 19.15
Za 21 januari De Ark (Maarssenbroek)


Pastorale zorg aan Oekraïners Stichtse Vecht

Het is belangrijk dat Oekraïense vluchtelingen hun verhaal kwijt kunnen, zeker nu de oorlog steeds grimmiger wordt. Ook is het belangrijk dat er met mensen samen gebeden kan worden.

Welzijn Stichtse Vecht zoekt mensen bij wie de vluchtelingen terecht kunnen, en heeft hiervoor dominee Marijke Gehrels uit Tienhoven en Lizette de Kruijf uit Maarssen benaderd.

Vanaf 22 november zullen Marijke en Lizette elke dinsdagavond van 19:30 tot 20:30 uur aanwezig zijn op de Planenenbaan 16 te Maarssen. Ook Oekraïense vluchtelingen uit andere dorpen in de Stichtse Vecht zijn van harte welkom. Graag gebed hiervoor.


minicolleges R.K. Verrijzenisgemeenschap 2022

Met genoegen kondigen wij een nieuwe serie minicolleges aan. Op maandag 17 oktober om 19.15 starten we in de Verrijzeniskerk, Reigerskamp 711 in Maarssenbroek met vijf colleges over de apostel Paulus.

In de jaren 40 na Christus reisde hij het Middellands zeegebied af en overal waar hij kwam stichtte hij huisgemeenschappen die bij elkaar kwamen om in naam van ‘Jezus de Levende’ het leven te vieren en elkaar nabij te zijn in roerige tijden. Zijn boodschap was revolutionair. Als er conflicten waren over leiderschap, over integratie of over het recht van naamloze mensen dan schreef hij brieven. De brieven zijn bewaard en opgenomen in de Bijbel. Zijn boodschap was zo dreigend voor het romeinse gezag dat hij gevangen is genomen en onthoofd.

In vijf minicolleges willen we de actualiteit van Paulus ter sprake brengen. Zijn boodschap heeft tot op de dag van vandaag nog steeds een grote invloed op ons denken en kijken naar de werd. Na ieder college is er een nagesprek. De colleges worden opgenomen en worden vrijdag na de opname online gezet zodat u thuis kunt kijken via kerkdienstgemist.nl

Na afloop van de colleges willen we op zondag 20 november om 10:00 uur in een ‘leerhuisviering’ samenkomen en het leven vieren aan de hand van wat Paulus in ons teweeg heeft gebracht. Iedereen is van harte welkom. De viering vindt eveneens plaats in de Verrijzeniskerk.

De indeling ziet er als volgt uit

  1. Maandag 17 oktober, Zr. Monica Raassen: Paulus als bekeerling en de uitwerking die dat heeft op zijn missie
  2. Maandag 24 oktober, Gerben Groenewoud: Paulus en de reformatie.
  3. Maandag 31 oktober, Marian Geurtsen: Paulus en het feminisme.
  4. Maandag 7 november, Fred van Iersel: Paulus: oorlog en rechtvaardigheid in relatie met de overheid.
  5. Maandag 14 november, Nico Bulter: Paulus en het democratisch gehalte van de huisgemeenschappen.
  6. Zondag 20 november sluiten we af met een leerhuisviering om 10:00 uur; Hans Boerkamp en Marlies de Meij zullen voorgaan

Samengevat
Iedere maandag beginnen we om 19:15 uur in de Verrijzeniskerk. Na het college drinken we koffie en is er tot 21:00 uur een nagesprek. Vanaf de vrijdag na de opname kunt u het college online bekijken via kerkdienstgemist.nl.

Suggestie
Als je niet op maandag de colleges fysiek kunt volgen is het ook mogelijk om thuis met een paar mensen gezamenlijk te kijken. Je vormt dan als het ware evenals in de tijd van Paulus een kleine huisgemeenschap.

We zijn benieuwd en we hebben er zin in.
Namens al degenen die de colleges verzorgen,
Hans Boerkamp


Oecumenische vredesdiensten 18 september 2022

Weer wordt het Vredesweek. Het is nu meer dan ooit nodig om stil te staan bij oorlog en vrede, in
het groot en in het klein. Vredesorganisatie PAX heeft ons als thema aangereikt ‘Generatie Vrede’.
Hoe denken verschillende generaties over het belang van werken aan vrede, je niet richten op
bezit, maar vrede bezitten.

Zondagochtend 18 september is er om 10 uur een oecumenische vredesdienst in Open Hof
(Maarssen-dorp) en in de Ark (Maarssenbroek).

Zondagavond 18 september is er om 19 uur een oecumenisch vredesgebed voor Oekraïne. Vanaf
18.30 uur kan een kaars worden aangestoken.

De Raad van kerken Maarssen nodigt u van harte uit voor de vieringen en voor het vredesgebed.


Run with a mission

Op 22 oktober 2022 organiseert Willem Bosch (Ark gemeenschap) “Run with a mission”. De fam. Bosch is al vele jaren betrokken bij Brazos Abiertos, een stichting die honderden kansarme kinderen opvangt in hun opvangcentrum in Lima (Peru). Op deze manier krijgen de kinderen een kans op een betere toekomst.

De school in Lima, opgezet door Jordi Bosch, is hard aan uitbreiding toe: met 3 extra lokalen kunnen de kinderen uit de buurt van hun opvangcentrum naar school. De dichtstbijzijnde school is meer dan 15 km weg, voor een leerling van de basisschool is dit lopend niet te doen.

Door deel te nemen aan de actie geeft u deze kinderen een kans om mee te bouwen aan een sterke gemeenschap.

De run wordt gehouden bij de Maarsseveense plassen. U kunt meedoen door te rennen, maar ook fietsen of zwemmen. Sponsoren en aanmoedigend publiek zijn ook van harte welkom.

Meer informatie kunt u vinden op brazosabiertos.net. U vindt daar ook een filmpje van hun werk en uitleg over de nieuwe plannen die gerealiseerd moeten worden.


Benefiet concert Oekraïne

Zondag 31 juli vervalt het avondgebed voor de Oekraïne om 19:00. In de plaats hiervan is er op 31 Juli om 15:00 uur een benefietconcert in de Heilig Hart kerk.

Een uniek concert met violist Yuri Shundyak, sopraan Maria Knihnytska en pianiste Carol Ruiz die werken van Bach en traditionele Oekraïnse muziek ten gehore zullen brengen. Steun de actie en wees van harte welkom of maak uw gift over via de QR code tijdens onze live stream: Heilig Hart kerk

Uw vrijwillige gift komt geheel ten goede aan de slachtoffers van de oorlog en de wederopbouw van het land.


Open Kerk Open harten

Met deze titel houdt de Heilig Hart kerk een speciale week van zondag 8 mei tot zondag 15 mei, in deze week is de H. Hartkerk van maandag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur open en zijn er in de kerk (Breedstraat 3) of in het parochiehuis (Breedstraat 1) allerlei activiteiten. Van harte nodigen wij iedereen uit om even binnen te lopen of naar een activiteit te komen. Op bijgaande flyer is alles terug te vinden. Wij vinden het geweldig wanneer je aan één van deze activiteiten deelneemt.

Voor vragen verwijzen we je naar secretariaat@hhart-maarssen.nl of 0346-561277 of 06-55860856

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Open kerk


Steek een kaars aan voor vrede in de Oekraïne

In verschillende kerken in Maarssen staan we de komende dagen stil bij de Russische inval in Oekraïne.

U bent welkom in kerkcentrum Open Hof is op zondag 13 maart van 18:00 tot 19:00 uur de gelegenheid om een kaars aan te steken voor vrede. Aansluitend volgt vanaf 19:00 een oecumenisch vredesgebed.

U bent welkom in de Dorpskerk is op donderdag 17 maart van 19:30 tot 20:15.

U bent welkom in de Heilighart kerk op zaterdag 19 maart.

Op 20 maart inloop (18:30 u) en vredesgebed (19:00u) Ark

Op 23 maart is in de Ark van 18.00 tot 19.00 gelegenheid om een kaars aan te steken met vanaf 19.00 uur een stilte meditatie (daarna op elke woensdag avond)

Op 27 maart inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00u) in de Open Hof

Op 3 april inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Tienhoven

Op 10 april inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Heilig Hart kerk

Op 24 april inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Open hof

Op 1 mei inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) de Ark

Op 8 mei inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Tienhoven

Op 15 mei inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Heilig Hart kerk

Op 29 mei inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) de Ark

Op 26 juni inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Tienhoven

vervallen: 31 juli inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Heilig Hart kerk
Op 31 juli om (15:00) een benefient concert zie : Benefiet concert Oekraïne

Op 21 augustus inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Open hof

Op 18 september inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) de Ark

Op 23 oktober inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Tienhoven

Op 20 november inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Open hof

Op 18 december inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Heilig Hart kerk


Hoe leef ik groen en gelovig? Franciscus inspireert

Dat duurzaam leven belangrijk is, weet ieder van ons. Maar hoe doe je dat in praktijk? We laten ons deze avond inspireren door Franciscus van Assisi. Wandelend met zijn broeders ontwikkelde hij zijn leefstijl: kwetsbaar, betrokken, eenvoudig en vredelievend leven en vooral leven vanuit de vreugde die de liefde van God zoals die weerspiegeld wordt in de schepping, je geeft.

We zullen ontdekken hoe je vanuit die waarden stappen kunt zetten om duurzaam te leven. Het gaat om waarom je wilt verduurzamen, welke keuzen meer en minder verschil maken en hoe je verduurzaming en een eerlijke verdeling verbindt. Na een presentatie gaan we in gesprek; welke eerste stap zou je zelf bijvoorbeeld willen zetten? Je zult ontdekken hoe bijzonder het is om hier samen over na te denken. Wellicht ontstaan er mooie ideeën om mee aan de slag te gaan.

Datum: 6 april
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Het Trefpunt
Begeleiding: Ds. Corinne Groenendijk, Raad van Kerken in Maarssen
Aanmelding: wulde004@planet.nl