Zingen in de Dorpskerk

Zondag 19 november is er een speciale zangdienst in de Dorpskerk in Maarssen. Medewerking wordt verleend door "Sparks of Joy" uit Westbroek. Iedereen is van harte welkom.


GezinSchoolKerkdienst 2023

 

Op Zondag 19 November om 10:00 is de GezinSchoolKerkdienst voor de bassischoolkinderen in Maarsen-dorp in de Dorpskerk in Maarssen. Iedereen is van harte welkom.


Oecumenische Vredesviering Advent

De Raad van Kerken Maarssen nodigt u van harte uit voor een oecumenische vredesviering aan het begin van de Adventstijd.
In deze viering willen we ons met teksten, liederen en gebeden bezinnen over de thema’s Vrede en Advent. Juist in deze tijden van oorlog en spanningen tussen volkeren is het goed om stil te staan bij onze hoop en verwachting rondom de komst van Jezus, de Vredevorst.

De viering wordt gehouden op zondagmiddag 3 december om 17 uur in de Dorpskerk.
Zo bereiden we ons in oecumenisch verband voor op het Kerstfeest! Wees welkom!


Zangavond Johannes de Heer woensdagavond 1 november, De Kerk, Tienhoven

Zangavond Johannes de Heer woensdagavond 1 november, De Kerk, Tienhoven

Op woensdagavond 1 november, dankdag, is een zangavond met liederen van Johannes de Heer in de Kerk van Tienhoven, Laan van Niftarlake 62, Tienhoven.

De muziek wordt op het orgel begeleidt door Wilco Gijzen, en een aantal muzikanten van SDG spelen vierstemmig mee.

We verwachten dat het een prachtige avond wordt.

De avond begint om 19.30 uur. Van harte welkom en neem gerust iemand mee!


Doe mee met de musical Ruth in de Ark

Heb jij zin om mee te zingen of te acteren in een musical? Of help je liever mee achter de schermen? Meld je aan!

We blazen de musical Ruth nieuw leven in. Vóór de uitbraak van Corona begonnen we met de voorbereidingen, en nu pakken we de draad weer op. We repeteren elke dinsdagavond vanaf 19 september 2023 tussen 19.30 en 21.30 uur in de Ark. De voorstellingen zijn hoogstwaarschijnlijk op zaterdag 1 en zondag 2 juni 2024.
Voor de hoofdrollen Ruth, Boaz, Noömi en Orpa houden we audities op dinsdag 5 september. Voor het koor, kleinere rollen of helpende hand kun je je gewoon inschrijven. We nodigen ook de andere kerken in Maarssen van harte uit om zich aan te melden voor dit project!
Meld je aan voor 15 oktober via het aanmeldformulier.

Materiaal voor de hoofdrollen audities vind je hier.

Marloes Blokland is de regisseur van het stuk, Ellen Grevelink neemt de muzikale leiding weer voor haar rekening en Ronald Blokland zal als dramaturg en vraagbaak betrokken blijven.

Voor vragen neem contact met ons op via: info@ruthmusicalmaarssen.nl.


minicolleges: Hoe een lied het vuur in ons aanwakkert

In oktober starten wij de zesde reeks minicolleges waarin we liederen van dichter/theoloog Huub Oosterhuis behandelen. Hij heeft een belangrijke rol vervuld bij het omzetten van liederen in de Nederlandse taal. De teksten werden hierdoor beter verstaanbaar en mensen werden door deze teksten geraakt, getroost, aangestoken. Veel mensen hebben wel een lied van Oosterhuis dat met hen mee trekt door het leven.

De colleges starten om 20.00 uur, duren ongeveer een half uur en worden gehouden op maandagen in de Verrijzeniskerk Reigerskamp 611 Maarsenbroek. Na het college is er een nagesprek dat tot uiterlijk 21.30 duurt.

De colleges worden rechtstreeks uitgezonden via kerkdienstgemist.nl/RK Verrijzenisgemeenschap Maarssenbroek. U kunt de colleges ook op een later tijdstip bekijken.
De collegereeks ziet er als volgt uit:

 • Maandag 2 oktober: Jos van Os
  Lied: Aan de voet van de berg
  Liederen, met de Bijbel als inspiratiebron, kunnen je dragen en bezielen, kunnen mensen dichter bij elkaar brengen. En liederen kunnen instrumenten zijn tot dieper bewustzijn omdat een diepere religieuze en mystiek laag wordt geraakt.
 • Maandag 9 oktober: Marlies de Meij
  Lied: Gij peilt mijn hart en doorgrondt mij
  In dit lied is psalm 139 hertaald. Van de meditatieve melodie en de tekst gaat troost uit. In dit college gaan we op zoek naar waar die troost dan in zit en hoe dat met ons leven is verbonden.
 • Maandag 16 oktober: Gied ten Berge
  Lied: Lied tegen de derde wereldoorlog
  Dit lied werd in vele vredesweken gezongen: gedragen, bezwerend. Staan we nu er in Europa oorlog woedt tot aan de tanden bewapend met de mond vol tanden? Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
  Lastige woorden soms, die aandacht vragen voor daders en slachtoffers en daardoor ons confronteren met (ethische) dilemma’s.
 • Maandag 23 oktober: Gerben Groenewoud
  Lied: Veel te laat heb ik je lief gekregen
  Dit lied is gebaseerd op teksten van Augustinus en gaat over vrede. Het verkennen van de Bijbelse achtergrond van dit lied draagt bij aan een beter verstaan van de tekst en de actuele betekenis hiervan in het hier en nu.
 • Maandag 30 oktober: Hans Boerkamp
  Lied: Wat ik gewild heb
  We zijn een gemeenschap waarin de gemiddelde leeftijd toeneemt. We worden ouder en velen van ons zijn de laatste hoofdstukken van hun levensboek aan het schrijven. Het besef dat het einde nadert neemt toe en daarmee ook de behoefte om een balans op de maken. Het lied daagt ons uit en helpt ons daarbij
 • Woensdag 8 november om 19.30 uur
  We sluiten de collegereeks af met een woord- en liedviering op  in de Verrijzeniskerk in Maarssenbroek waarin de behandelde liederen worden gezongen door het koor Moea.

Bob Smits


Cursus en leeskring Vernieuwing van de kerk - 2023

Heeft de kerk nog toekomst ? Dat is een reële vraag na decennia van kerkverlating en kerksluiting
waarvan het eind niet in zicht is. De kerk (katholiek en protestant) heeft in mijn ogen geen antwoord
gegeven op de vele (grote) vragen van de moderne tijd. Met name de ontwikkelingen en
veranderingen na 1945. De kerk is mijn ogen verstard - in het willen vasthouden aan een almachtig
godsbeeld, de apostolische geloofsbelijdenis en voor een deel: vormen in de kerkdienst die veel
mensen – jong en oud - niet meer raken en ontroeren. Ik vind het werkelijk dramatisch te bedenken
dat de kerk zou kunnen verdwijnen, gezien de grote problemen van onze samenleving. Op
persoonlijk gebied en in de politiek. De kerk heeft eeuwen lang een inspirerend verhaal en
barmhartige zorg gegeven. Dat mag niet verloren gaan.
Het kan allemaal nog zo heel anders… De bijbel en de kerk zoals die nu is, het zijn selecties en keuzes
die mensen hebben gemaakt. Ik meen: laten we opnieuw de kernwaarden van het christelijk geloof
verwoorden en vormgeven. Ik wil niet bij een sekte horen … de kerk heeft de eeuwen door
veranderingen doorgemaakt. Daarom deze cursus en leeskring. Zes bijeenkomsten waarin ik het
eerste uur een cursus geef, en het tweede uur bespreken we het boek ‘Volwassen geloven en
denken’ van Dirk van de Glind. (Voor iedere bijeenkomst 50 pagina’s leeswerk thuis.)
De inhoud van de cursus (het eerste uur):
1 e : De ontwikkeling van godsdienstig bewustzijn in ‘primitieve’ religie, bijbel naar nu, de 21 e eeuw.
2 e : Waar gaat het God in de bijbel om? De theologie van Kuitert – Den Heyer – Drewermann – Carel
ter Linden
3 e : De ontdekking van de psychologie – wat betekent dit voor ons gods- en mensbeeld?
4 e : Wat betekent vergelijking van oosterse godsdiensten met het joods-christelijke godsbeeld voor
onze omgang met de natuur en de huidige klimaatcrisis? (boek: Karen Armstrong – De heilige natuur)
5 e : Kan de kerk transformeren tot een levensschool van de liefde – Jezus achterna?
6: In deze bijeenkomst willen we open met elkaar spreken over wat al de nieuwe inzichten concreet
(kunnen) betekenen om stappen te zetten naar een vernieuwde kerk.
Data: 14 sept, 5 okt, 26 okt, 16 nov, 30 nov, 14 dec.

ds Bram Bregman


Oecumenische Vredesviering 17 september

Op zondag 17 september, aan het begin van de Vredesweek, waren er in Maarssen weer oecumenische vredesvieringen. PAX heeft dit jaar als thema ‘(On)vrede en nu?’ gekozen. Naast aandacht voor mensen in oorlogsgebieden wil PAX ook bijdragen aan een vreedzame samenleving hier.

In Open Hof (Kerkweg 60, Maarssen-dorp) was de voorganger Hans de Kruijff; een oecumenisch ad hoc koor o.l.v. Stéphanie Héman met Marietrees Broeren aan het orgel werkten aan de viering mee. Het thema van de viering was “De mantel der liefde” als invulling van het PAX-thema “(On)vrede en nu?”. De kinderen hadden een mantel van liefde gemaakt. Bij iedere voorbede werd een gekleurde doek over de kapstok gehangen als symbool voor de mantel der liefde waarmee wij elkaar moeten omgeven.

In de Ark (Duivenkamp 844, Maarssenbroek) was de voorganger Bob Smits; muzikale ondersteuning is door de muziekgroep van de Ark.

Beide vieringen beginnen om 10 uur.

De Raad van kerken Maarssen heet u van harte welkom in deze vieringen!


In liefde bloeiende

Zondagavond 18 juni nodigt de Protestantse gemeente Maarssen u en jou uit voor ‘In liefde bloeiende – de Bijbel in één uur’.

 

In Liefde Bloeiende’ is een poëtische en muzikale ontdekkingstocht door de Bijbel. In muziek en zang, tekst en beeld wordt de rode draad van de Bijbel geschetst: een rode draad van liefde, liefde die bloedt en die bloeit.

‘In liefde bloeiende’ is een unieke (en muzikale) kans om zelf kennis te maken of om ook je vrienden/vriendinnen en buren kennis te laten maken met de Bijbel.

 

Met medewerking van The Choir Company Vocals o.l.v. Maarten Wassink.

 

Na het optreden is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee/fris te drinken.

 

Namens de gezamenlijke wijkgemeenten – De Ark (Maarsenbroek), Ichthusgemeente (Maarsen-dorp) en  Ontmoetingskerk (Maarsen-dorp): van harte welkom!

 

Aanvang: 18.30 uur

Plaats: Dorpskerk, Kerkweg 19