Oecumenische vesper 22 maart

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de oecumenische vesper op 22 maart wel doorgaan, maar zonder kerkbezoekers.

De vesper begint om 19:00 en zal vanuit de Heilig Hart kerk worden uitgezonden en is te volgen via RTV Stichtse Vecht, Ziggo kanaal 44 en KPN kanaal 1332.

De Raad van Kerken Maarssen hoopt dat velen zullen kijken en we zo met elkaar verbonden kunnen zijn.

De liturgie kan hier bekeken worden: liturgie


Dag van Nationaal gebed, woensdag 18 maart

Doen jullie mee?

De Raad van Kerken in Maarssen  nodigt jullie uit om mee te bidden met vele christenen in ons land. Bidt mee met de centrale gebedsmomenten om 09.00 uur, 12.00 uur, 15.00 uur en 19.00 uur.

We voegen daar ons Maarssens gebedshalf uur aan toe: op 18 maart van 19.30-20.00 uur. U kunt klikken op https://meet.google.com/axe-ztrh-yxa .

Hoe gaat het in zijn werk?

We zullen na de gesproken gebeden een popup gebed houden, waar jullie de namen noemen van hen die kracht en nieuwe moed kunnen gebruiken. We besluiten het gebed met het gezamenlijk onze vader.

Het is goed om gezamenlijk te bidden en onze zorg en onze hoop te delen.

Praktische ondersteuning

Heb je zorg of ondersteuning nodig, of heb je tijd en energie om die te delen? We horen het graag. Je kunt ons benaderen op  rvankm@gmail.com . We zijn in gesprek als kerken en gemeente om in aansluiting met het landelijk initiatief daarvoor ook in Maarssen een netwerk op te zetten.

De raad van Kerken in Maarssen

Over het landelijk initiatief:

Woensdag 18 maart organiseren ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland een Dag van Nationaal Gebed. Omdat gebed helpt om ongerustheid aan God over te geven, om anderen te zegenen en om God te vragen Zijn bedoelingen te laten zien in moeilijke omstandigheden.

EO-presentatrice Marleen Stelling is tijdens deze dag het gezicht bij vier centrale gebedsmomenten. Ze spreekt met voorgangers en bidders zoals onder meer René de Reuver, Jurjen ten Brinke, Mirjam Kollenstaart en vanuit Rome Antoine Bodar. Ook zijn er optredens van Kees Kraayenoord, Matthijn Buwalda, Sharon Kips en Pearl Jozefzoon.

Inzet van deze dag is om te bidden met zoveel mogelijk christenen in het hele land, niet door fysieke samenkomsten maar door een ‘virtuele’ gebedsbeweging via internet en sociale media. De centrale gebedsmomenten zijn om 09.00 uur, 12.00 uur, 15.00 uur en als de dag om 19.00 uur wordt afgesloten. Daarna is er de mogelijkheid om via Groot Nieuws Radio met elkaar verder te bidden.

Download: Dag van Nationaal gebed 18 mrt 2020 Maarssen


Oecumenische vesper 22 maart vervalt

Vanwege de overheidsmaatregelen betreffende het coronavirus vervalt de geplande Oecumenische vesper op 22 maart in de Heilig Hart kerk.


virus

Coronavirus

In navolging van de overheids richtlijnen over het coronavirus worden tot nader order in de meeste kerken geen diensten gehouden waarbij gemeenteleden of bezoekers aanwezig zijn.

Vanaf Zondag 15 maart worden de volgende diensten uitgezonden.

Open hof Maarssen : kerkdienstgemist

Heilig Hart Kerk Maarssen : kerkdienstgemist

Dorpskerk Maarssen : IchtusLive

De Ark Maarssenbroek : kerkdienstgemist

De Hoeksteen Maarssen : IchtusLive

Protestantse Gemeente Tienhoven : kerkdienstgemist


'Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone.

 

Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken op het eiland Malta. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, zegt: 'Het thema Buitengewoon ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.'

 

Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland, licht het thema verder toe: “Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om mensen te durven ontvangen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.”

 

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Ook in Maarssen doen alle kerken weer mee. Door samen te bidden blijken we op dit punt onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland ruim 200.000 mensen mee met het initiatief.

Leger des Heils

Zondagochtend 6 oktober 2019 werd de nieuwe kerkzaal  van verzorgingshuis Merenhoef geopend. De tekst voor de overdenking kwam uit psalm 127: “Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers”. Envoy Sieneke van Zetten overhandigde een bord met de tekst ” Heer zegen dit huis en iedereen die hier binnenkomt” aan de locatiemanager van Merenhoef, Lianne Banda-Martens.


Oecumenische filmavonden najaar 2019

De Raad van Kerken Maarssen organiseert komend najaar drie filmavonden. De jonge filmmaker Daniël Thomassen heeft in een serie van zeven korte films begrippen uit de Bijbel en het christelijk geloof verbeeld. De films beogen het verhaal van God en mensen op een nieuwe manier te vertellen. Elke film duurt een paar minuten. De films zijn soms praktisch, soms meditatief, soms heftig. Daardoor ontstaat er ruimte voor gesprek. Daniël Thomassen zal zelf de films kort inleiden en het gesprek na iedere film leiden. Zo willen we proberen met een frisse blik naar de oude verhalen te kijken en ze met elkaar te herbeleven.

Op 26 september worden de films Schepping en Vloed vertoond in de Ark, Duivenkamp 844, Maarssenbroek.

Op 31 oktober zien we de films Wet en Verlossing in het parochiehuis van de Heilig Hart kerk, Breedstraat 1, Maarssen-dorp.

Op 28 november bekijken we de laatste drie films Wederopstanding, Geest en Nieuw in de Hoeksteen, Diependaalsedijk  7, Maarsen-dorp.

Alle avonden beginnen om 20 uur. Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee klaar. Mocht u niet alle avonden kunnen komen, dan is dat geen probleem. De films kunnen ook los van elkaar bekeken worden. Weet u van harte welkom! Er zijn geen kosten aan verbonden.


Vredesweek 2019

Dit jaar is de Vredesweek van 21 t/m 29 september 2019. Het thema van de Vredesweek is
"Vrede verbindt - over grenzen" Hier op aarde houden grenzen mensen tegen, verdelen
grenzen mensen. Wanneer zijn we echt verbonden met andere mensen en met andere
religies? En wat vraagt dat van ons? Misschien moeten we over onze eigen (persoonlijke)
grenzen heen leren kijken.

In de Vredesweek zijn er op zondagochtend 22 september oecumenische vieringen in de Ark
(Duivenkamp 844,Maarssenbroek) en in Open Hof (Kerkweg 60, Maarssen-dorp). In de Ark
gaan pastor Tejo van der Meulen en ds Ina de Boon voor en wordt de muzikale omlijsting
verzorgd door het koor Moea. In Open Hof zijn de voorgangers Hans de Kruijff en ds Piet
Vellekoop en is er medewerking van een oecumenisch ad-hoc koor. Beide vieringen
beginnen om 10:00 uur. Voor de kinderen is er kindernevendienst.
U wordt van harte uitgenodigd voor deze vieringen!


Dorpskerk Maarssen 500 jaar

De Dorpskerk in Maarssen is 500 jaar oud. Meer informatie vindt u op http://www.dorpskerkmaarssen.info/index.php


Taizé-viering

Op 2 juni houden we een oecumenische Taizé-viering in de apsis van de Heilig Hart kerk in Maarssen.

In een Taizé-viering zoeken we God op een andere wijze in aanbidding en verstilling en richten we ons op innerlijke rust. Door het ritme van de gezangen, de momenten van rust en de korte teksten, ontstaat er een vrede waar ruimte is om bij God en jezelf te komen.

De hoofdingang van de Heilig Hart kerk gaat om 16:00 open.
De viering duurt van 16:30 tot ca. 17:15.