Run with a mission

Op 22 oktober 2022 organiseert Willem Bosch (Ark gemeenschap) “Run with a mission”. De fam. Bosch is al vele jaren betrokken bij Brazos Abiertos, een stichting die honderden kansarme kinderen opvangt in hun opvangcentrum in Lima (Peru). Op deze manier krijgen de kinderen een kans op een betere toekomst.

De school in Lima, opgezet door Jordi Bosch, is hard aan uitbreiding toe: met 3 extra lokalen kunnen de kinderen uit de buurt van hun opvangcentrum naar school. De dichtstbijzijnde school is meer dan 15 km weg, voor een leerling van de basisschool is dit lopend niet te doen.

Door deel te nemen aan de actie geeft u deze kinderen een kans om mee te bouwen aan een sterke gemeenschap.

De run wordt gehouden bij de Maarsseveense plassen. U kunt meedoen door te rennen, maar ook fietsen of zwemmen. Sponsoren en aanmoedigend publiek zijn ook van harte welkom.

Meer informatie kunt u vinden op brazosabiertos.net. U vindt daar ook een filmpje van hun werk en uitleg over de nieuwe plannen die gerealiseerd moeten worden.


Benefiet concert Oekraïne

Zondag 31 juli vervalt het avondgebed voor de Oekraïne om 19:00. In de plaats hiervan is er op 31 Juli om 15:00 uur een benefietconcert in de Heilig Hart kerk.

Een uniek concert met violist Yuri Shundyak, sopraan Maria Knihnytska en pianiste Carol Ruiz die werken van Bach en traditionele Oekraïnse muziek ten gehore zullen brengen. Steun de actie en wees van harte welkom of maak uw gift over via de QR code tijdens onze live stream: Heilig Hart kerk

Uw vrijwillige gift komt geheel ten goede aan de slachtoffers van de oorlog en de wederopbouw van het land.


Open Kerk Open harten

Met deze titel houdt de Heilig Hart kerk een speciale week van zondag 8 mei tot zondag 15 mei, in deze week is de H. Hartkerk van maandag t/m zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur open en zijn er in de kerk (Breedstraat 3) of in het parochiehuis (Breedstraat 1) allerlei activiteiten. Van harte nodigen wij iedereen uit om even binnen te lopen of naar een activiteit te komen. Op bijgaande flyer is alles terug te vinden. Wij vinden het geweldig wanneer je aan één van deze activiteiten deelneemt.

Voor vragen verwijzen we je naar secretariaat@hhart-maarssen.nl of 0346-561277 of 06-55860856

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Open kerk


Steek een kaars aan voor vrede in de Oekraïne

In verschillende kerken in Maarssen staan we de komende dagen stil bij de Russische inval in Oekraïne.

U bent welkom in kerkcentrum Open Hof is op zondag 13 maart van 18:00 tot 19:00 uur de gelegenheid om een kaars aan te steken voor vrede. Aansluitend volgt vanaf 19:00 een oecumenisch vredesgebed.

U bent welkom in de Dorpskerk is op donderdag 17 maart van 19:30 tot 20:15.

U bent welkom in de Heilighart kerk op zaterdag 19 maart.

Op 20 maart inloop (18:30 u) en vredesgebed (19:00u) Ark

Op 23 maart is in de Ark van 18.00 tot 19.00 gelegenheid om een kaars aan te steken met vanaf 19.00 uur een stilte meditatie (daarna op elke woensdag avond)

Op 27 maart inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00u) in de Open Hof

Op 3 april inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Tienhoven

Op 10 april inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Heilig Hart kerk

Op 24 april inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Open hof

Op 1 mei inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) de Ark

Op 8 mei inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Tienhoven

Op 15 mei inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Heilig Hart kerk

Op 29 mei inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) de Ark

Op 26 juni inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Tienhoven

vervallen: 31 juli inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Heilig Hart kerk
Op 31 juli om (15:00) een benefient concert zie : Benefiet concert Oekraïne

Op 21 augustus inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Open hof

Op 18 september inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) de Ark

Op 23 oktober inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Tienhoven

Op 20 november inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Open hof

Op 18 december inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Heilig Hart kerk


Hoe leef ik groen en gelovig? Franciscus inspireert

Dat duurzaam leven belangrijk is, weet ieder van ons. Maar hoe doe je dat in praktijk? We laten ons deze avond inspireren door Franciscus van Assisi. Wandelend met zijn broeders ontwikkelde hij zijn leefstijl: kwetsbaar, betrokken, eenvoudig en vredelievend leven en vooral leven vanuit de vreugde die de liefde van God zoals die weerspiegeld wordt in de schepping, je geeft.

We zullen ontdekken hoe je vanuit die waarden stappen kunt zetten om duurzaam te leven. Het gaat om waarom je wilt verduurzamen, welke keuzen meer en minder verschil maken en hoe je verduurzaming en een eerlijke verdeling verbindt. Na een presentatie gaan we in gesprek; welke eerste stap zou je zelf bijvoorbeeld willen zetten? Je zult ontdekken hoe bijzonder het is om hier samen over na te denken. Wellicht ontstaan er mooie ideeën om mee aan de slag te gaan.

Datum: 6 april
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Het Trefpunt
Begeleiding: Ds. Corinne Groenendijk, Raad van Kerken in Maarssen
Aanmelding: wulde004@planet.nl


Vespers in de Goede week voor Pasen

De Priorij Emmaus was een klooster van de Kanunnikessen van het Heilig Graf in Maarssen. De zusters vierden regelmatig vespers, korte verstilde gebedsdiensten in de avond. In navolging hiervan vieren we in Maarssen ook een aantal vespers.

In de Ark is op 11, 12 en 13 april om 19:00 een oecumenische vesperdienst.

In de Dorpskerk is op 11, 12 en 13 april om 19:30 een vesperdienst.


oecumenische thema-avond: Van U is de toekomst

“Van U is de toekomst”: oecumenisch gesprek naar aanleiding van het PKN jaarthema.

De afgelopen anderhalf jaar was anders dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. Toch ging het leven door. Hoe kijken we nu aan tegen onze toekomst? Welke uitdagingen of zorgen heb je en welke nieuwe mogelijkheden en zegen ervaar je? Jezus leert ons in het Onze Vader bidden ‘uw koninkrijk kome’. Wat betekent het voor jou dat wij leven in de verwachting van Gods Koninkrijk dat komt? En wat betekent dat concreet voor deze tijd met alle onzekerheden, zorgen en uitdagingen? En waar zie je iets van Gods aanwezigheid? Dominee Eddy de Kruijf en Pastor Jos van Os uit Maarssen geven een voorzet. Daarna gaan we met elkaar in gesprek rond deze belangrijke vragen.

Datum: 17 februari
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: de Hoeksteen (Diependaalsedijk 7, Maarssen)
Begeleiding: Ds. Eddy de Kruijf en pastor Jos van Os, Raad van Kerken in Maarssen
Aanmelding gratis registreren via: eventbrite

Wanneer er geen plek meer is of u liever thuis kijkt kan dat ook via: hoeksteen


Week van gebed voor eenheid van christenen 2022

Voor 2022 is de jaarlijkse week van gebed voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. De centrale Bijbeltekst is Matteüs 2 vers 2: ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ De ster van Bethlehem als een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus.

De week van gebed voor eenheid van christenen begint traditioneel met oecumenische vieringen in Maarssen-dorp en Maarssenbroek. Deze zullen plaats vinden op zondag 16 januari 2022 om 10 uur.

  • In Maarssen-dorp in de Heilig Hartkerk. Voorgangers zijn ds Corinne Groenendijk en Hans de Kruijff. De viering zal rechtstreeks worden uitgezonden via RTV Stichtse Vecht (KPN kanaal 1332, Ziggo kanaal 44) of kerkdienstgemist.nl/Heilig-Hart-Kerk .
  • In Maarssenbroek in de Verrijzeniskerk. Voorgangers zijn ds Ina de Boon en Tejo van der Meulen. De viering zal worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl/Verrijzenisgemeenschap.

In de week van gebed zullen van 17 t/m 22 januari ’s avonds digitale gebedsbijeenkomsten gehouden worden van 19.15 tot ± 20 uur.

  • Maandagavond - inleider Hans de Kruijff (Heilig Hart gemeente)
  • Dinsdagavond - inleider Eddy de Kruif (Ichthus-gemeente)
  • Woensdagavond - inleider Elly van Vulpen (Protestantse-gemeente Tienhoven)
  • Donderdagavond - inleider Roland Berensen (De Hoeksteen-gemeente)
  • Vrijdagavond - inleider Corine Groenendijk (Ontmoetingskerk)
  • Zaterdagavond - inleider Gerda van Setten (Ark-gemeente)

Op donderdagavond zal er separaat aan de avond een gebedswandeling zijn. Deze zal om 19:15 vertrekken vanaf de Hoeksteen (Diependaalsedijk). Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen we mogelijk moeten splitsen. We willen dan op voor Maarssen belangrijke punten (b.v. kerkgebouwen, scholen, gemeentelijke instellingen, verzorgingstehuis, winkelstraat, etc.) voor onze dorpsgenoten bidden.

De gebedsavonden zullen online (via zoom) plaatsvinden. Klik hier om deel te nemen. Of zoom meeting ID: 882 1617 6240 en passcode gebed

Klik hier om het het gebedsboekje voor deze week te downloaden

 


Oecumenische Adventsvespers 2021 wijziging

De Raad van Kerken Maarssen nodigt u van harte uit om in de Adventstijd de tweede oecumenische vespers mee te vieren. Het thema dat ons door de Protestantse Kerk wordt aangereikt is “In een ander licht”. Welk ‘ander licht’ werpt de geboorte van Jezus op ons leven en op onze wereld, en wat betekent dat voor onze toekomst?

Een vesper of avondgebed is een korte viering die meestal bestaat uit psalmen, een schriftlezing uit de Bijbel, de lofzang van Maria, voorbeden en het Onze Vader, zonder overdenking of preek.

De tweede vesper is op zondag 12 december in de Dorpskerk van Maarssen. Vanwege de actuele corona maatregelen is de dienst vervroegd naar 16:00. Voorgangers zijn ds Corinne Groenendijk en pastor Jos van Os.

Zo bereiden we ons in oecumenisch verband voor op het Kerstfeest! Wees welkom!

De dienst is ook direct te beluisteren via Uitzending Dorpskerk


Oecumenische Adventsvespers 2021

De Raad van Kerken Maarssen nodigt u van harte uit om in de Adventstijd twee oecumenische vespers mee te vieren. Het thema dat ons door de Protestantse Kerk wordt aangereikt is “In een ander licht”. Welk ‘ander licht’ werpt de geboorte van Jezus op ons leven en op onze wereld, en wat betekent dat voor onze toekomst?

Een vesper of avondgebed is een korte viering die meestal bestaat uit psalmen, een schriftlezing uit de Bijbel, de lofzang van Maria, voorbeden en het Onze Vader, zonder overdenking of preek.

De eerste vesper is op zondag 28 november in de Heilig Hartkerk in Maarssen-dorp, de tweede vesper is op zondag 12 december in de Dorpskerk van Maarssen. Beide vespers beginnen om 19 uur. Voorgangers zijn ds Corinne Groenendijk en pastor Jos van Os.

Zo bereiden we ons in oecumenisch verband voor op het Kerstfeest! Wees welkom!