Parochiële Gesprekstafel

Als parochie willen we mensen met elkaar in gesprek brengen over belangrijke zaken in het leven. We denken dat de parochie de opdracht heefteen plaats te zijn waar vragen die er toe doen, kunnen worden besproken.

 

Deze Gesprekstafel

Brengt mensen bij elkaar die samen die samen zoeken naar wat het dagelijks leven de moeite waard en mooi maakt. Iedereen is welkom, mensen die zoeken naar zingeving en naar momenten waarop de verbinding met de ander en de Ander kunnen worden ervaren.

 

De bijeenkomsten

Vinden om ongeveer de 6 weken plaats van 19.30 – 21.30 uur plaats in het parochie huis van Maarssendorp (Breedstraat 1). Na afloop van het gesprek is er een nazit met een drankje.

 

De data

Zijn in 2024 op donderdag 21 maart; 25 april en 6 juni.

 

De Parochiële Gesprekstafel

De deelnemers woprdern uitgenodigd zelf onderwerpen in te brengenen onder leiding van de gespreksleider zal er over het onderwerpvan gedachten gewisseld worden. Op donderdag 21 maart is het gespreksonderwerp ; Verdraagzaamheid. De kernvraag is : hoe ga je om met verschillen tussen mensen? Zijn er voorbeelden van verschillen die positief of negatief uitpakken?

“Verdraagzaamheid”

Verschillen leiden soms tot polarisatie, ook onder ander gelovige mensen.Wanneer kunnen overtuigingen naast elkaar bestaan, wanneer niet? Hoe ga ik om met ‘ mijn eigen gelijk’ in discussie met de ander? Als ik meen gelijk te hebben, waarom ben ik er dan nog op uit om gelijk te krijgen? Wat doe ik als ik in relatie met de ander ‘niet tegen hem/haar op kan? Hoe maak ik de slogan ‘minder ik, meer wij’  waar?

 

Het doel

Van de gesprekstafel is om een open gesprek te laten plaatsvinden waarin het luisteren naar elkaar het belangrijkste is.

 

Meedoen

Als u mee wilt doen, graag opgeven op mailadres : secretariaat@hhart-maarssen.nl