Sobere maaltijd

Ontmoeting en bezinning in de Stille week voor Pasen. Wij willen voorafgaand aan de Vesper op maandag 25 maart a.s. met elkaar een sobere maaltijd delen in de Open Hof om 17.30 uur. Aansluitend lopen wij met elkaar naar de Vesper in de Dorpskerk. Zo gaan wij met elkaar op weg naar Pasen. De Vesper begint om 19.30 uur. Aanmelden voor de sobere maaltijd kan tot uiterlijk 20 maart via diaconie@ontmoetingskerkmaarssen.nl of telefonisch bij Adrie de Graaf tel. 06-80133992.
Als u gehaald wilt worden kunt u dit doorgeven.

De Diaconie /ZWO Ontmoetingskerk Maarssen