Extra minicollege op donderdag 30 mei door Gied ten Berge

Europa een katholiek, christelijk en humanistisch vredesproject?

Wij zijn blij dat Gied ten Berge, socioloog en theoloog vanuit zijn 35 ervaring bij de Vredesbeweging IKV en PAX Christi in dit extra college met ons wil ingaan op actuele vragen van oorlog en vrede en van democratie en gerechtigheid in Europa.
Deze tijden schudden ons op, we worden beproefd, zou Augustinus zeggen, want 'de tijden', dat zijn niet alleen de anderen, dat zijn we ook zelf. Ze doen een groot  beroep op het vermogen van de onderscheiding der geesten.
Overal zien we vandaag in het denken over de samenleving, oude spoken in nieuwe gedaanten terugkeren. Het is een illusie, dat een samenleving de boze geesten van het verleden zomaar de baas zou kunnen worden. Dat vraagt continu om extra bewustwording. Juist nu in aanloop naar de Europese verkiezingen van begin juni.  Daar zal het in dit college over gaan.

De nabespreking van dit college zal plaats vinden aan de hand van een aantal vragen:

 1. Wat betekent Europa in jouw eigen leven? Voel je je alleen thuis in Nederland of ook elders in Europa?
 2. Wat hebben Europa, oorlog en vrede met elkaar te maken? Ervaar je Europa als een ‘vredesproject’ zoals de oprichters het zagen? Wordt dit vredesproject bedreigd? Wat moet het antwoord zijn?
 3. Wat hebben Europa en democratie met elkaar te maken? Is voor jou Europa meer dan een economisch project? Staat de democratie onder druk?
 4. Wat kunnen kerken betekenen om positief na te denken over de toekomst van Europa?

Het college start om 20.00 uur, duurt ongeveer een half uur en worden gehouden op donderdag 30 mei in de Verrijzeniskerk Reigerskamp 611 Maarsenbroek. Het  nagesprek duurt tot uiterlijk 21.30 uur.
Het college wordt rechtstreeks uitgezonden via kerkdienstgemist.nl/RK Verrijzenisgemeenschap Maarssenbroek. U kunt de colleges ook op een later tijdstip bekijken.

U bent van harte welkom.
Bob Smits


Huis van Licht te gast in De Kerk te Tienhoven

Dit jaar hebben we als Protestantse Kerk het jaarthema:
‘Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.’
Daarom komen er op maandagavond 13 mei in De Kerk van
Tienhoven, Laan van Niftarlake 62, Tienhoven, een groepje
gemeenteleden van de Nederlands/Arabische kerk Huis van
Licht uit Utrecht-Overvecht over hun geloof vertellen. Deze
gemeente bestaat voor de helft uit Nederlanders en voor de
helft uit Arabisch-sprekende gelovigen. De laatste groep heeft
meestal een moslimachtergrond, en is op een bijzondere
manier tot geloof in Jezus Christus gekomen. Een aantal van
hen zal op de avond van 13 mei vertellen hoe dit gegaan is. Zij
zullen ook muziek voor ons maken.

De avond begint om 20.00 uur en dit gedeelte van de avond
zal tot ongeveer 21.00 uur duren. Na de pauze volgt de
gemeenteavond van De Kerk van Tienhoven.
Het belooft een heel inspirerende en interessante avond te
worden, dus ook iedereen uit Maarssen van harte welkom van
20.00 tot 21.00 uur, en neemt u gerust iemand mee!


Vrede, peace, Frieden, shalom, salaam, paix

Op 5 mei gaan we het tachtigste jaar in van de vrede waarin we sinds de Tweede
Wereldoorlog leven. Volgend jaar jaar op 5 mei zullen we dat vieren. Hoe?
Uitbundig? Dankbaar? Of zijn we er verlegen mee… Want wat maken we er -
wereldwijd- van. Er is steeds meer onvrede, er zijn steeds meer kloven, steeds méér
groepen mensen staan vijandig tegenover elkaar. Laten zich niet gezeggen. Doen
wat ze zelf willen. Er is een gebrek aan sympathie voor minder bedeelden, voor
vreemdelingen, voor vluchtelingen. Er is een gebrek aan empathie, aan meevoelen
met allerlei mensen die het minder hebben dan wij, westerse mensen.

Op 5 mei is er in De Ark een oecumenische dienst, bedacht en georganiseerd door
de gemeente/parochie van de Ark en de Verrijzeniskerk. Iedereen die het
bovenstaande ter harte gaat, is welkom! Regelmatige kerkganger of niet.
Voorgangers zijn Jos van Os en ds Aleida de Hoog uit Driebergen (gastvoorganger
van De Ark)


Sobere maaltijd

Ontmoeting en bezinning in de Stille week voor Pasen. Wij willen voorafgaand aan de Vesper op maandag 25 maart a.s. met elkaar een sobere maaltijd delen in de Open Hof om 17.30 uur. Aansluitend lopen wij met elkaar naar de Vesper in de Dorpskerk. Zo gaan wij met elkaar op weg naar Pasen. De Vesper begint om 19.30 uur. Aanmelden voor de sobere maaltijd kan tot uiterlijk 20 maart via diaconie@ontmoetingskerkmaarssen.nl of telefonisch bij Adrie de Graaf tel. 06-80133992.
Als u gehaald wilt worden kunt u dit doorgeven.

De Diaconie /ZWO Ontmoetingskerk Maarssen


Parochiële Gesprekstafel

Als parochie willen we mensen met elkaar in gesprek brengen over belangrijke zaken in het leven. We denken dat de parochie de opdracht heefteen plaats te zijn waar vragen die er toe doen, kunnen worden besproken.

 

Deze Gesprekstafel

Brengt mensen bij elkaar die samen die samen zoeken naar wat het dagelijks leven de moeite waard en mooi maakt. Iedereen is welkom, mensen die zoeken naar zingeving en naar momenten waarop de verbinding met de ander en de Ander kunnen worden ervaren.

 

De bijeenkomsten

Vinden om ongeveer de 6 weken plaats van 19.30 – 21.30 uur plaats in het parochie huis van Maarssendorp (Breedstraat 1). Na afloop van het gesprek is er een nazit met een drankje.

 

De data

Zijn in 2024 op donderdag 21 maart; 25 april en 6 juni.

 

De Parochiële Gesprekstafel

De deelnemers woprdern uitgenodigd zelf onderwerpen in te brengenen onder leiding van de gespreksleider zal er over het onderwerpvan gedachten gewisseld worden. Op donderdag 21 maart is het gespreksonderwerp ; Verdraagzaamheid. De kernvraag is : hoe ga je om met verschillen tussen mensen? Zijn er voorbeelden van verschillen die positief of negatief uitpakken?

“Verdraagzaamheid”

Verschillen leiden soms tot polarisatie, ook onder ander gelovige mensen.Wanneer kunnen overtuigingen naast elkaar bestaan, wanneer niet? Hoe ga ik om met ‘ mijn eigen gelijk’ in discussie met de ander? Als ik meen gelijk te hebben, waarom ben ik er dan nog op uit om gelijk te krijgen? Wat doe ik als ik in relatie met de ander ‘niet tegen hem/haar op kan? Hoe maak ik de slogan ‘minder ik, meer wij’  waar?

 

Het doel

Van de gesprekstafel is om een open gesprek te laten plaatsvinden waarin het luisteren naar elkaar het belangrijkste is.

 

Meedoen

Als u mee wilt doen, graag opgeven op mailadres : secretariaat@hhart-maarssen.nl


Opvoedcursus

Tieners en jongeren opvoeden

Een mooie klus!

Ben jij ouder van een tiener of jongere tussen de 12 en 20 jaar? Vind je het leuk om twee avonden lang samen met andere ouders met een concrete opvoedvraag aan de slag te gaan? Meld je dan aan voor deze korte opvoedcursus. Hoe blijf ik in verbinding met mijn kind? Hoe ga ik om met grenzen stellen en ruimte geven? Hoe geef ik de geloofsopvoeding handen en voeten?

Tijdens een korte cursus van twee avonden gaan we met een van deze vragen aan de slag. We zoomen hierbij niet in op de momenten die ingewikkeld zijn, maar juist op de ‘gouden momenten’. Wat gebeurde daar eigenlijk? Wat maakt dat je dat als gouden moment beleefd hebt? En wat is er nodig om vaker zulke gouden momenten te hebben? Voor meer informatie zie de website of neem contact op.

Woensdag 10 en 24 april
Locatie: Open Hof
Kosten: 5 euro

Opgave voor 8 april Naomi van woudenberg Naomi.vwr@gmail.com 06 24490755


mini colleges: Hoe kom ik de nacht door?

De nacht staat voor de momenten in ons leven waarin alles duister is, waarin we ons godverlaten voelen. Voor de momenten waarop we ons machteloos voelen. Of momenten dat je geen handvatten meer ziet om tegen zinloosheid te strijden. Het zijn de momenten waarop het lijkt of alles tot stilstand is gekomen.
In de vastentijd starten wij de zevende reeks minicolleges met dit thema. Wij hebben vanuit verschillen gezichtspunten wijsheidsliteratuur geraadpleegd. Wij zijn daarbij uitgekomen bij de bijbelwetenschappers, mystici, theologen, filosofen, psychologen en psychiaters. En natuurlijk hebben we geen antwoorden gevonden, maar openen de auteurs die we hebben geraadpleegd vensters voor ons. Vensters die tot steun kunnen zijn of die je helpen om ander tot steun te zijn.
De colleges starten om 20.00 uur, duren ongeveer een half uur en worden gehouden op maandagen in de Verrijzeniskerk Reigerskamp 611 Maarsenbroek. Na elk college is er een nagesprek dat tot uiterlijk 21.30 duurt.
De colleges worden rechtstreeks uitgezonden via kerkdienstgemist.nl/RK Verrijzenisgemeenschap Maarssenbroek. U kunt de colleges ook op een later tijdstip bekijken.

De collegereeks ziet er als volgt uit:

 • Maandag 26 februari
  Godverlatenheid door Hans Boerkamp
  ‘Het oude is voorbij en iets nieuws is nog niet in zicht’. Dat is de teneur van het boek van Tomás Halik: ‘de namiddag van het Christendom’. Hij is op dit moment een van de meest toonaangevend katholiek denkers en is adviseur van de paus.
  Halik vraagt zich af hoe het zover heeft kunnen komen dat we als kerk in de crisis van de nacht zijn beland. Belangrijker nog is zijn vraag: Hoe kom ik, hoe komen wij we de nacht door en waar moeten we kijken om het eerste ochtendlicht te zien?
 • Maandag 4 maart
  Vertroosting door Bob Smits
  In het boek Vertroostingen vertelt Dirk de Wachter (psychiater-psychotherapeut) zijn persoonlijke verhaal van zijn confrontatie met een levensbedreigende ziekte. Hij heeft daarbij nagedacht over vragen als: als een mens in misère zit, wat helpt dan? Wat doen we wanneer het noodlot ons treft? Waar vinden we troost?
 • Maandag 11 maart
  Van machteloosheid naar zinvolle invulling door Marlies de Meij
  Oud worden willen we allemaal, maar oud zijn blijkt voor veel mensen moeilijker dan gedacht. Het lichaam slijt, er zijn veel verlieservaringen en door de maatschappij wordt er vaak niet bepaald positief naar de ouderen gekeken of over ouderen geoordeeld. Oud zijn kan een zware taak zijn. “Ik word een last voor mijn kinderen, voor de maatschappij. Mag ik er nog wel zijn? Heeft het allemaal nog zin?’, klinkt vaak de verzuchting.
 • Maandag 18 maart
  De nacht, schuilplaats van God door Nico Bulter
  Gregorius van Nyssa, bisschop in de vierde eeuw, zegt: in onze zoektocht naar God is het onontkoombaar om de nacht te betreden. De nacht is immers de schuilplaats van God. Denk aan Mozes, die op de berg de duisternis binnentreedt en God ontmoet. Denk aan Samuel, die geroepen wordt in de nacht. Mystieke schrijvers hebben veel nagedacht over de ervaringen van de nacht. Die ervaringen worden geduid als afwezigheid van God, en vaak volgt daarop een intense beleving van Gods aanwezigheid. De duisternis scherpt onze waarneming, en dan is er meer te zien dan je denkt.

 

U bent van harte welkom.
Bob Smits

 


Alpha Cursus 2024

De Alpha cursus is een cursus over het christelijk geloof. Het bespreekt in 10 avonden (en een extra dagje) de basis van het christelijk geloof. Thema’s zijn o.a.: Wie is Jezus? Wat doet de Heilige Geest? Wat is bidden?
 • Startdatum: donderdag 8 februari 2024.
 • Tijdstip: van 18.30-21.30, met eten.
 • Locatie: Het Honk, Kerkweg 17ª.
 • Opgeven bij: alphamaarssen@outlook.com
 • Teamleden: Lizette de Kruijf, Edwin van Woudenberg, Hanneke de Boer en Aricha Verburg,
 • Voor info of vragen (helpen mag ook): mail naar alphamaarssen@outlook.com

Week van gebed voor eenheid van christenen 2024

Week van gebed voor eenheid van christenen  2024

De week van gebed voor eenheid van christenen is van 21 t/m 28 januari 2024. De viering is
voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso, een land in West-
Afrika. Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Dit thema is ontleend aan de
gelijkenis over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je
naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37).

Dit is niet vanzelfsprekend in Burkina Faso. Het land lijdt onder terroristische aanslagen,
waarvan christelijke kerken het doelwit zijn geweest. Priesters, predikanten en kerkelijk
werkers zijn gedood tijdens vieringen en het lot van anderen, die ontvoerd zijn, is onbekend.
Vanwege het terrorisme zijn de meeste kerken in het noorden, oosten en noordwesten van
het land gesloten. In veel van deze gebieden is er geen openbare christelijke eredienst meer.
Toch werken leiders van de christelijke, islamitische en traditionele religies aan duurzame
oplossingen voor vrede, sociale cohesie en verzoening.

De week van gebed voor eenheid van christenen begint traditioneel met oecumenische
vieringen. Deze zullen plaatsvinden op zondag 21 januari 2024

 • in de Kerk in Tienhoven om 10 uur. Voorgangers zijn ds Marijke Gehrels en Hans de
  Kruijff. De viering zal worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl
 • in Maarssenbroek om 10 uur in de Verrijzeniskerk. Voorgangers zijn ds Ronald Blokland
  en Bob Smits. Het koor Moea verleent haar medewerking. De viering zal worden
  uitgezonden via kerkdienstgemist.nl

 

In de week van gebed is er elke avond om 19.15 uur een gebedsbijeenkomst.

Maandag 22 januari: Parochiehuis Rooms Katholieke Kerk (Maarssen-dorp)
Dinsdag 23 januari: CGK de Hoeksteen  (Maarssen-dorp)
Woensdag 24 januari: de Dorpskerk (Maarssen-dorp)
Donderdag 25 januari: De Kerk van Tienhoven
Vrijdag 26 januari: Open Hof  (Maarssen-dorp)
Zaterdag 27 januari: De Ark (Maarssenbroek)

Er zal geen gebedswandeling zijn dit jaar.

Raad van Kerken Maarssen