Steek een kaars aan voor vrede in de Oekraïne

In verschillende kerken in Maarssen staan we de komende dagen stil bij de Russische inval in Oekraïne.

U bent welkom in kerkcentrum Open Hof is op zondag 13 maart van 18:00 tot 19:00 uur de gelegenheid om een kaars aan te steken voor vrede. Aansluitend volgt vanaf 19:00 een oecumenisch vredesgebed.

U bent welkom in de Dorpskerk is op donderdag 17 maart van 19:30 tot 20:15.

U bent welkom in de Heilighart kerk op zaterdag 19 maart.

Op 20 maart inloop (18:30 u) en vredesgebed (19:00u) Ark

Op 23 maart is in de Ark van 18.00 tot 19.00 gelegenheid om een kaars aan te steken met vanaf 19.00 uur een stilte meditatie (daarna op elke woensdag avond)

Op 27 maart inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00u) in de Open Hof

Op 3 april inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Tienhoven

Op 10 april inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Heilig Hart kerk

Op 24 april inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Open hof

Op 1 mei inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) de Ark

Op 8 mei inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Tienhoven

Op 15 mei inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Heilig Hart kerk

Op 29 mei inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) de Ark

Op 26 juni inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Tienhoven

vervallen: 31 juli inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Heilig Hart kerk
Op 31 juli om (15:00) een benefient concert zie : Benefiet concert Oekraïne

Op 21 augustus inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Open hof

Op 18 september inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) de Ark

Op 23 oktober inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Tienhoven

Op 20 november inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Open hof

Op 18 december inloop (18.30u) en vredesgebed (19.00 u) Heilig Hart kerk


Hoe leef ik groen en gelovig? Franciscus inspireert

Dat duurzaam leven belangrijk is, weet ieder van ons. Maar hoe doe je dat in praktijk? We laten ons deze avond inspireren door Franciscus van Assisi. Wandelend met zijn broeders ontwikkelde hij zijn leefstijl: kwetsbaar, betrokken, eenvoudig en vredelievend leven en vooral leven vanuit de vreugde die de liefde van God zoals die weerspiegeld wordt in de schepping, je geeft.

We zullen ontdekken hoe je vanuit die waarden stappen kunt zetten om duurzaam te leven. Het gaat om waarom je wilt verduurzamen, welke keuzen meer en minder verschil maken en hoe je verduurzaming en een eerlijke verdeling verbindt. Na een presentatie gaan we in gesprek; welke eerste stap zou je zelf bijvoorbeeld willen zetten? Je zult ontdekken hoe bijzonder het is om hier samen over na te denken. Wellicht ontstaan er mooie ideeën om mee aan de slag te gaan.

Datum: 6 april
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Het Trefpunt
Begeleiding: Ds. Corinne Groenendijk, Raad van Kerken in Maarssen
Aanmelding: wulde004@planet.nl


Vespers in de Goede week voor Pasen

De Priorij Emmaus was een klooster van de Kanunnikessen van het Heilig Graf in Maarssen. De zusters vierden regelmatig vespers, korte verstilde gebedsdiensten in de avond. In navolging hiervan vieren we in Maarssen ook een aantal vespers.

In de Ark is op 11, 12 en 13 april om 19:00 een oecumenische vesperdienst.

In de Dorpskerk is op 11, 12 en 13 april om 19:30 een vesperdienst.


oecumenische thema-avond: Van U is de toekomst

“Van U is de toekomst”: oecumenisch gesprek naar aanleiding van het PKN jaarthema.

De afgelopen anderhalf jaar was anders dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. Toch ging het leven door. Hoe kijken we nu aan tegen onze toekomst? Welke uitdagingen of zorgen heb je en welke nieuwe mogelijkheden en zegen ervaar je? Jezus leert ons in het Onze Vader bidden ‘uw koninkrijk kome’. Wat betekent het voor jou dat wij leven in de verwachting van Gods Koninkrijk dat komt? En wat betekent dat concreet voor deze tijd met alle onzekerheden, zorgen en uitdagingen? En waar zie je iets van Gods aanwezigheid? Dominee Eddy de Kruijf en Pastor Jos van Os uit Maarssen geven een voorzet. Daarna gaan we met elkaar in gesprek rond deze belangrijke vragen.

Datum: 17 februari
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: de Hoeksteen (Diependaalsedijk 7, Maarssen)
Begeleiding: Ds. Eddy de Kruijf en pastor Jos van Os, Raad van Kerken in Maarssen
Aanmelding gratis registreren via: eventbrite

Wanneer er geen plek meer is of u liever thuis kijkt kan dat ook via: hoeksteen


Week van gebed voor eenheid van christenen 2022

Voor 2022 is de jaarlijkse week van gebed voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. De centrale Bijbeltekst is Matteüs 2 vers 2: ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ De ster van Bethlehem als een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus.

De week van gebed voor eenheid van christenen begint traditioneel met oecumenische vieringen in Maarssen-dorp en Maarssenbroek. Deze zullen plaats vinden op zondag 16 januari 2022 om 10 uur.

  • In Maarssen-dorp in de Heilig Hartkerk. Voorgangers zijn ds Corinne Groenendijk en Hans de Kruijff. De viering zal rechtstreeks worden uitgezonden via RTV Stichtse Vecht (KPN kanaal 1332, Ziggo kanaal 44) of kerkdienstgemist.nl/Heilig-Hart-Kerk .
  • In Maarssenbroek in de Verrijzeniskerk. Voorgangers zijn ds Ina de Boon en Tejo van der Meulen. De viering zal worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl/Verrijzenisgemeenschap.

In de week van gebed zullen van 17 t/m 22 januari ’s avonds digitale gebedsbijeenkomsten gehouden worden van 19.15 tot ± 20 uur.

  • Maandagavond - inleider Hans de Kruijff (Heilig Hart gemeente)
  • Dinsdagavond - inleider Eddy de Kruif (Ichthus-gemeente)
  • Woensdagavond - inleider Elly van Vulpen (Protestantse-gemeente Tienhoven)
  • Donderdagavond - inleider Roland Berensen (De Hoeksteen-gemeente)
  • Vrijdagavond - inleider Corine Groenendijk (Ontmoetingskerk)
  • Zaterdagavond - inleider Gerda van Setten (Ark-gemeente)

Op donderdagavond zal er separaat aan de avond een gebedswandeling zijn. Deze zal om 19:15 vertrekken vanaf de Hoeksteen (Diependaalsedijk). Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen we mogelijk moeten splitsen. We willen dan op voor Maarssen belangrijke punten (b.v. kerkgebouwen, scholen, gemeentelijke instellingen, verzorgingstehuis, winkelstraat, etc.) voor onze dorpsgenoten bidden.

De gebedsavonden zullen online (via zoom) plaatsvinden. Klik hier om deel te nemen. Of zoom meeting ID: 882 1617 6240 en passcode gebed

Klik hier om het het gebedsboekje voor deze week te downloaden

 


Oecumenische Adventsvespers 2021 wijziging

De Raad van Kerken Maarssen nodigt u van harte uit om in de Adventstijd de tweede oecumenische vespers mee te vieren. Het thema dat ons door de Protestantse Kerk wordt aangereikt is “In een ander licht”. Welk ‘ander licht’ werpt de geboorte van Jezus op ons leven en op onze wereld, en wat betekent dat voor onze toekomst?

Een vesper of avondgebed is een korte viering die meestal bestaat uit psalmen, een schriftlezing uit de Bijbel, de lofzang van Maria, voorbeden en het Onze Vader, zonder overdenking of preek.

De tweede vesper is op zondag 12 december in de Dorpskerk van Maarssen. Vanwege de actuele corona maatregelen is de dienst vervroegd naar 16:00. Voorgangers zijn ds Corinne Groenendijk en pastor Jos van Os.

Zo bereiden we ons in oecumenisch verband voor op het Kerstfeest! Wees welkom!

De dienst is ook direct te beluisteren via Uitzending Dorpskerk


Oecumenische Adventsvespers 2021

De Raad van Kerken Maarssen nodigt u van harte uit om in de Adventstijd twee oecumenische vespers mee te vieren. Het thema dat ons door de Protestantse Kerk wordt aangereikt is “In een ander licht”. Welk ‘ander licht’ werpt de geboorte van Jezus op ons leven en op onze wereld, en wat betekent dat voor onze toekomst?

Een vesper of avondgebed is een korte viering die meestal bestaat uit psalmen, een schriftlezing uit de Bijbel, de lofzang van Maria, voorbeden en het Onze Vader, zonder overdenking of preek.

De eerste vesper is op zondag 28 november in de Heilig Hartkerk in Maarssen-dorp, de tweede vesper is op zondag 12 december in de Dorpskerk van Maarssen. Beide vespers beginnen om 19 uur. Voorgangers zijn ds Corinne Groenendijk en pastor Jos van Os.

Zo bereiden we ons in oecumenisch verband voor op het Kerstfeest! Wees welkom!


Welkom om te gedenken

Zondag 21 november gedenken de protestantse kerken de overledenen in het afgelopen jaar. Ook u bent van harte welkom in verschillende kerken in Maarssen.

In Open Hof (Kerkweg 60) kunt u tussen 11.30 uur en 14.00 uur een kaarsje aansteken voor een geliefde overledene. Er is muziek, u kunt even in stilte zitten, er is mogelijkheid tot een gesprek. Om 13.00 uur is er een kort biddend moment. De bijeenkomst wordt afgesloten met een kort middaggebed om 14.00 uur.

In de Hoeksteen (Diependaalsedijk 7, ingang Achter Raadhoven) is er gelegenheid tot persoonlijk gedenken tussen 12.00 en 14.00 uur. Dit gedenken kan bijvoorbeeld door een kaarsje aan te steken of in gesprek te gaan in huiskamersfeer met de gastvrouw of gastheer. Ook bent u van harte welkom het gezamenlijke gedenken om 10.00 uur deze zondag mee te maken.

De Ark (Duivenkamp 844) is open van 14.00 uur tot 16.00 uur. Ieder kan binnen komen om een lichtje bij de paaskaars aan te steken om zo hun geliefde overledene te gedenken. Ook is er een mogelijkheid om een gebedsintentie achter te laten of een gesprek aan te vragen.

Nu we terugkijken op een jaar met corona (en wie weet hoe lang nog?) nodigen we alle Maarssenaren hiervoor speciaal uit. Wees welkom!


Klimaatpelgrimage 2021

foto oecumenische viering

Op 13 augustus begon de klimaatpelgrimage in Zielona Góra (Polen) na een oecumenische viering. Het doel is om op de VN Klimaatconferentie in Glasgow (zie COP26) aandacht te vragen voor de wereldwijde klimaat problematiek. De pelgrims komen ook in Maarssen.

Etappe Maarssen

Op 8 oktober lunchen de pelgrims in het Johannescentrum in Overvecht-Zuid. Na de lunch wandelen ze 5 km naar Polderweg/Slotlaan bij kasteel Zuylen. Vervolgens gaan ze over het fietspad langs de Zuilense-Ring naar Maarssenbroek. Na 15:00 is de Safari sporthal beschikbaar voor douchen enz. Bij een eerdere aankomst worden ze in de Ark ontvangen met een drankje.

De burgemeester van Stichtse Vecht ontvangt de pelgrims tussen 17:30 en 18:15 in de Ark. Om 19:00 wordt voor de pelgrims een vegetarische maaltijd geserveerd. Daarna is er tijd voor Groene week activiteiten en ontmoeting. Om 21:30 vertrekken de pelgrims naar de Safari sporthal.

Op 9 oktober 07:30 gaan de pelgrims van de sporthal naar de Verrijzeniskerk voor ontbijt en bezinning. Ze gaan verder naar Amsterdam-zuidoost.

Groene week

4 oktober is de naamdag van St. Franciscus van Assisi. Deze katholieke heilige was bewogen met de natuur en schepping. De stichting duurzame vecht zet zich in voor verduurzaming, en organiseert op 6 oktober een duurzaamheidsmarkt in de Ark. Aan scholen is lesmateriaal over duurzaamheid verstrekt en gevraagd om werkstukken op uiterlijk 8 oktober bij de Ark in te leveren. Op 9 oktober organiseert   duurzame vecht een duurzaamheidsmarkt op Fort Maarsseveen. Voor meer informatie zie: duurzamevecht

Mee doen

De pelgrims lopen de lus Swezerengseweg - ZuilenseRing. Wellicht is dat een plek om aan te moedigen, zo vlak voor de klim over de brug.

In deze link de route op vrijdag. route kaart

Je kunt natuurlijk ook meelopen op vrijdag of zaterdag na aanmelding via GroeneKerken


Vredesweek 2021

Inclusief samenleven

 

Weer wordt het Vredesweek; jammer eigenlijk dat het nog steeds nodig blijft: zoveel onvrede en strijd laait er steeds op, in het groot, in het klein, huiveringwekkend. ‘Inclusief samenleven’ wordt ons als thema aangereikt dit keer, grote woorden rond de wezenlijke vragen: leven we met elkaar of langs elkaar heen? Mogen we zijn zoals we zijn, jij, u, ik? Of plakken we snel een etiketje? Sluiten we bij elkaar aan of sluiten we ons af, sluiten we wie ‘anders is’ buiten, ‘exclusief’?

In de gezamenlijke vredesdienst op zondag 19 september om 10 uur in ‘Open Hof’ hopen we vanuit de Schriften een -extra- impuls te krijgen tot ‘inclusief samenleven’ of, wat meer in gewone taal: ‘Wat doe jij, doe ik, doen wij in vredesnaam?’

U kunt een plaats reserveren voor de dienst via

https://ontmoetingskerkmaarssen.nl/fysieke-kerkdiensten/

of online meekijken via https://kerkdienstgemist.nl/stations/102-Kerkcentrum-Open-Hof-Maarssen

Welkom!

Pastor Jos van Os