Emeritaat Piet Vellekoop

Op 17 Mei nemen we officieel afscheid van Piet Vellekoop als predikant van de ontmoetingskerk. Hij gaat met emeritaat ofwel pensioen. Vanwege de corona crisis zijn er geen bezoekers of gemeenteleden, maar kunt u de dienst vanaf 10:00 op internet volgen via kerkdienstgemist.


4 Mei


Op 4 mei staan de gezamenlijk kerken in Maarssen ook stil bij de Nationale Herdenking. De ingetogen viering wordt zonder gemeenteleden of bezoekers gehouden in de Heilig Hart kerk in Maarssen en uitgezonden via RTV Stichtse Vecht vanaf 19:00. De liturgie kan gedownload worden: Viering 4 mei 2020


Paasvieringen in Maarssen

Dit jaar is pasen anders dan anders. Als kerken zijn we virtueel open, voor vieringen met een stuk verbondenheid, bezinning en vooral als teken van hoop. Stemt u op ons af ? Van harte welkom.
De Raad van kerken in Maarssen.


Eerste Paasdag, Zondag 12 april

10.00 uur de Ark: ds. C. de Boon de Ark gemeente (wachtwoord kan opgevraagd worden via privacy@arkgemeente.nl )

10.00 uur Dorpskerk CGK de Hoeksteen en PKN wijkgemeente Ichthus: Ds. C. Brouwer IchtusLive

10.00 uur H. Hart Parochiekerk: Eucharistieviering, mgr. Woorts kerkdienstgemist
of via RTV Stichtse Vecht: Ziggo kanaal 44, KPN kanaal 1332, Caiway kanaal 12

10.00 uur Open Hof Ontmoetingskerk: ds. C.R. Groenendijk. kerkdienstgemist
of om 16.00u via RTV Stichtse Vecht: Ziggo kanaal 44, KPN kanaal 1332, Caiway kanaal 12

10.00 uur PKN gemeente Tienhoven: Ds P. Vellekoop, bevestiging van twee ambtsdragers kerkdienstgemist

 

Tweede Paasdag, Maandag 13 april

10.00 uur Dorpskerk (Ichthus + CGK): ds. C. Brouwer. IchtusLive

10.00 uur H. Hart Parochiekerk: viering, pastor Schyns kerkdienstgemist
of via RTV Stichtse Vecht: Ziggo kanaal 44, KPN kanaal 1332, Caiway kanaal 12


Maarssen bidt

Het is goed om gezamenlijk te bidden en onze zorg en hoop te delen.

Maarssen bidt elke woensdag van 19:00-19:30

Doen jullie mee?

De Raad van Kerken in Maarssen  nodigt uit om, terwijl de klokken geluid worden, gezamenlijk te bidden via internet. In de huidige coronacrisis bidden we om vertrouwen voor onszelf en anderen en zoeken we nieuwe hoop.

Hoe gaat het in zijn werk?

Met de volgende link http://bit.ly/gebedmaarssen log je in bij web app Zoom. Over de privacy van zoom kunt u hier iets lezen: Zoom. Als je bent ingelogd begroeten we elkaar. We zullen na de gesproken gebeden een pop-up gebed houden, waar jullie de namen noemen van hen die kracht en nieuwe moed kunnen gebruiken. We besluiten het gebed met het gezamenlijk onze vader.

Praktische ondersteuning

Als kerken willen we mensen ondersteunen door een luisterend oor te bieden of praktische ondersteuning. Via de website www.kerkpleinmaarssen.nl kunt u onze kerken vinden.

De raad van Kerken in Maarssen


Oecumenische vesper 22 maart

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de oecumenische vesper op 22 maart wel doorgaan, maar zonder kerkbezoekers.

De vesper begint om 19:00 en zal vanuit de Heilig Hart kerk worden uitgezonden en is te volgen via RTV Stichtse Vecht, Ziggo kanaal 44 en KPN kanaal 1332.

De Raad van Kerken Maarssen hoopt dat velen zullen kijken en we zo met elkaar verbonden kunnen zijn.

De liturgie kan hier bekeken worden: liturgie


Dag van Nationaal gebed, woensdag 18 maart

Doen jullie mee?

De Raad van Kerken in Maarssen  nodigt jullie uit om mee te bidden met vele christenen in ons land. Bidt mee met de centrale gebedsmomenten om 09.00 uur, 12.00 uur, 15.00 uur en 19.00 uur.

We voegen daar ons Maarssens gebedshalf uur aan toe: op 18 maart van 19.30-20.00 uur. U kunt klikken op https://meet.google.com/axe-ztrh-yxa .

Hoe gaat het in zijn werk?

We zullen na de gesproken gebeden een popup gebed houden, waar jullie de namen noemen van hen die kracht en nieuwe moed kunnen gebruiken. We besluiten het gebed met het gezamenlijk onze vader.

Het is goed om gezamenlijk te bidden en onze zorg en onze hoop te delen.

Praktische ondersteuning

Heb je zorg of ondersteuning nodig, of heb je tijd en energie om die te delen? We horen het graag. Je kunt ons benaderen op  rvankm@gmail.com . We zijn in gesprek als kerken en gemeente om in aansluiting met het landelijk initiatief daarvoor ook in Maarssen een netwerk op te zetten.

De raad van Kerken in Maarssen

Over het landelijk initiatief:

Woensdag 18 maart organiseren ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland een Dag van Nationaal Gebed. Omdat gebed helpt om ongerustheid aan God over te geven, om anderen te zegenen en om God te vragen Zijn bedoelingen te laten zien in moeilijke omstandigheden.

EO-presentatrice Marleen Stelling is tijdens deze dag het gezicht bij vier centrale gebedsmomenten. Ze spreekt met voorgangers en bidders zoals onder meer René de Reuver, Jurjen ten Brinke, Mirjam Kollenstaart en vanuit Rome Antoine Bodar. Ook zijn er optredens van Kees Kraayenoord, Matthijn Buwalda, Sharon Kips en Pearl Jozefzoon.

Inzet van deze dag is om te bidden met zoveel mogelijk christenen in het hele land, niet door fysieke samenkomsten maar door een ‘virtuele’ gebedsbeweging via internet en sociale media. De centrale gebedsmomenten zijn om 09.00 uur, 12.00 uur, 15.00 uur en als de dag om 19.00 uur wordt afgesloten. Daarna is er de mogelijkheid om via Groot Nieuws Radio met elkaar verder te bidden.

Download: Dag van Nationaal gebed 18 mrt 2020 Maarssen


Oecumenische vesper 22 maart vervalt

Vanwege de overheidsmaatregelen betreffende het coronavirus vervalt de geplande Oecumenische vesper op 22 maart in de Heilig Hart kerk.


virus

Coronavirus

In navolging van de overheids richtlijnen over het coronavirus worden tot nader order in de meeste kerken geen diensten gehouden waarbij gemeenteleden of bezoekers aanwezig zijn.

Vanaf Zondag 15 maart worden de volgende diensten uitgezonden.

Open hof Maarssen : kerkdienstgemist

Heilig Hart Kerk Maarssen : kerkdienstgemist

Dorpskerk Maarssen : IchtusLive

De Ark Maarssenbroek : kerkdienstgemist

De Hoeksteen Maarssen : IchtusLive

Protestantse Gemeente Tienhoven : kerkdienstgemist


'Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone.

 

Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken op het eiland Malta. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken, zegt: 'Het thema Buitengewoon ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.'

 

Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland, licht het thema verder toe: “Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om mensen te durven ontvangen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.”

 

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Ook in Maarssen doen alle kerken weer mee. Door samen te bidden blijken we op dit punt onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland ruim 200.000 mensen mee met het initiatief.

Leger des Heils

Zondagochtend 6 oktober 2019 werd de nieuwe kerkzaal  van verzorgingshuis Merenhoef geopend. De tekst voor de overdenking kwam uit psalm 127: “Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers”. Envoy Sieneke van Zetten overhandigde een bord met de tekst ” Heer zegen dit huis en iedereen die hier binnenkomt” aan de locatiemanager van Merenhoef, Lianne Banda-Martens.