oecumenische thema-avond: Van U is de toekomst

“Van U is de toekomst”: oecumenisch gesprek naar aanleiding van het PKN jaarthema.

De afgelopen anderhalf jaar was anders dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. Toch ging het leven door. Hoe kijken we nu aan tegen onze toekomst? Welke uitdagingen of zorgen heb je en welke nieuwe mogelijkheden en zegen ervaar je? Jezus leert ons in het Onze Vader bidden ‘uw koninkrijk kome’. Wat betekent het voor jou dat wij leven in de verwachting van Gods Koninkrijk dat komt? En wat betekent dat concreet voor deze tijd met alle onzekerheden, zorgen en uitdagingen? En waar zie je iets van Gods aanwezigheid? Dominee Eddy de Kruijf en Pastor Jos van Os uit Maarssen geven een voorzet. Daarna gaan we met elkaar in gesprek rond deze belangrijke vragen.

Datum: 17 februari
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Plaats: de Hoeksteen (Diependaalsedijk 7, Maarssen)
Begeleiding: Ds. Eddy de Kruijf en pastor Jos van Os, Raad van Kerken in Maarssen
Aanmelding gratis registreren via: eventbrite

Wanneer er geen plek meer is of u liever thuis kijkt kan dat ook via: hoeksteen


Week van gebed voor eenheid van christenen 2022

Voor 2022 is de jaarlijkse week van gebed voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. De centrale Bijbeltekst is Matteüs 2 vers 2: ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’ De ster van Bethlehem als een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus.

De week van gebed voor eenheid van christenen begint traditioneel met oecumenische vieringen in Maarssen-dorp en Maarssenbroek. Deze zullen plaats vinden op zondag 16 januari 2022 om 10 uur.

  • In Maarssen-dorp in de Heilig Hartkerk. Voorgangers zijn ds Corinne Groenendijk en Hans de Kruijff. De viering zal rechtstreeks worden uitgezonden via RTV Stichtse Vecht (KPN kanaal 1332, Ziggo kanaal 44) of kerkdienstgemist.nl/Heilig-Hart-Kerk .
  • In Maarssenbroek in de Verrijzeniskerk. Voorgangers zijn ds Ina de Boon en Tejo van der Meulen. De viering zal worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl/Verrijzenisgemeenschap.

In de week van gebed zullen van 17 t/m 22 januari ’s avonds digitale gebedsbijeenkomsten gehouden worden van 19.15 tot ± 20 uur.

  • Maandagavond - inleider Hans de Kruijff (Heilig Hart gemeente)
  • Dinsdagavond - inleider Eddy de Kruif (Ichthus-gemeente)
  • Woensdagavond - inleider Elly van Vulpen (Protestantse-gemeente Tienhoven)
  • Donderdagavond - inleider Roland Berensen (De Hoeksteen-gemeente)
  • Vrijdagavond - inleider Corine Groenendijk (Ontmoetingskerk)
  • Zaterdagavond - inleider Gerda van Setten (Ark-gemeente)

Op donderdagavond zal er separaat aan de avond een gebedswandeling zijn. Deze zal om 19:15 vertrekken vanaf de Hoeksteen (Diependaalsedijk). Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen we mogelijk moeten splitsen. We willen dan op voor Maarssen belangrijke punten (b.v. kerkgebouwen, scholen, gemeentelijke instellingen, verzorgingstehuis, winkelstraat, etc.) voor onze dorpsgenoten bidden.

De gebedsavonden zullen online (via zoom) plaatsvinden. Klik hier om deel te nemen. Of zoom meeting ID: 882 1617 6240 en passcode gebed

Klik hier om het het gebedsboekje voor deze week te downloaden

 


Oecumenische Adventsvespers 2021 wijziging

De Raad van Kerken Maarssen nodigt u van harte uit om in de Adventstijd de tweede oecumenische vespers mee te vieren. Het thema dat ons door de Protestantse Kerk wordt aangereikt is “In een ander licht”. Welk ‘ander licht’ werpt de geboorte van Jezus op ons leven en op onze wereld, en wat betekent dat voor onze toekomst?

Een vesper of avondgebed is een korte viering die meestal bestaat uit psalmen, een schriftlezing uit de Bijbel, de lofzang van Maria, voorbeden en het Onze Vader, zonder overdenking of preek.

De tweede vesper is op zondag 12 december in de Dorpskerk van Maarssen. Vanwege de actuele corona maatregelen is de dienst vervroegd naar 16:00. Voorgangers zijn ds Corinne Groenendijk en pastor Jos van Os.

Zo bereiden we ons in oecumenisch verband voor op het Kerstfeest! Wees welkom!

De dienst is ook direct te beluisteren via Uitzending Dorpskerk


Oecumenische Adventsvespers 2021

De Raad van Kerken Maarssen nodigt u van harte uit om in de Adventstijd twee oecumenische vespers mee te vieren. Het thema dat ons door de Protestantse Kerk wordt aangereikt is “In een ander licht”. Welk ‘ander licht’ werpt de geboorte van Jezus op ons leven en op onze wereld, en wat betekent dat voor onze toekomst?

Een vesper of avondgebed is een korte viering die meestal bestaat uit psalmen, een schriftlezing uit de Bijbel, de lofzang van Maria, voorbeden en het Onze Vader, zonder overdenking of preek.

De eerste vesper is op zondag 28 november in de Heilig Hartkerk in Maarssen-dorp, de tweede vesper is op zondag 12 december in de Dorpskerk van Maarssen. Beide vespers beginnen om 19 uur. Voorgangers zijn ds Corinne Groenendijk en pastor Jos van Os.

Zo bereiden we ons in oecumenisch verband voor op het Kerstfeest! Wees welkom!


Welkom om te gedenken

Zondag 21 november gedenken de protestantse kerken de overledenen in het afgelopen jaar. Ook u bent van harte welkom in verschillende kerken in Maarssen.

In Open Hof (Kerkweg 60) kunt u tussen 11.30 uur en 14.00 uur een kaarsje aansteken voor een geliefde overledene. Er is muziek, u kunt even in stilte zitten, er is mogelijkheid tot een gesprek. Om 13.00 uur is er een kort biddend moment. De bijeenkomst wordt afgesloten met een kort middaggebed om 14.00 uur.

In de Hoeksteen (Diependaalsedijk 7, ingang Achter Raadhoven) is er gelegenheid tot persoonlijk gedenken tussen 12.00 en 14.00 uur. Dit gedenken kan bijvoorbeeld door een kaarsje aan te steken of in gesprek te gaan in huiskamersfeer met de gastvrouw of gastheer. Ook bent u van harte welkom het gezamenlijke gedenken om 10.00 uur deze zondag mee te maken.

De Ark (Duivenkamp 844) is open van 14.00 uur tot 16.00 uur. Ieder kan binnen komen om een lichtje bij de paaskaars aan te steken om zo hun geliefde overledene te gedenken. Ook is er een mogelijkheid om een gebedsintentie achter te laten of een gesprek aan te vragen.

Nu we terugkijken op een jaar met corona (en wie weet hoe lang nog?) nodigen we alle Maarssenaren hiervoor speciaal uit. Wees welkom!


Klimaatpelgrimage 2021

foto oecumenische viering

Op 13 augustus begon de klimaatpelgrimage in Zielona Góra (Polen) na een oecumenische viering. Het doel is om op de VN Klimaatconferentie in Glasgow (zie COP26) aandacht te vragen voor de wereldwijde klimaat problematiek. De pelgrims komen ook in Maarssen.

Etappe Maarssen

Op 8 oktober lunchen de pelgrims in het Johannescentrum in Overvecht-Zuid. Na de lunch wandelen ze 5 km naar Polderweg/Slotlaan bij kasteel Zuylen. Vervolgens gaan ze over het fietspad langs de Zuilense-Ring naar Maarssenbroek. Na 15:00 is de Safari sporthal beschikbaar voor douchen enz. Bij een eerdere aankomst worden ze in de Ark ontvangen met een drankje.

De burgemeester van Stichtse Vecht ontvangt de pelgrims tussen 17:30 en 18:15 in de Ark. Om 19:00 wordt voor de pelgrims een vegetarische maaltijd geserveerd. Daarna is er tijd voor Groene week activiteiten en ontmoeting. Om 21:30 vertrekken de pelgrims naar de Safari sporthal.

Op 9 oktober 07:30 gaan de pelgrims van de sporthal naar de Verrijzeniskerk voor ontbijt en bezinning. Ze gaan verder naar Amsterdam-zuidoost.

Groene week

4 oktober is de naamdag van St. Franciscus van Assisi. Deze katholieke heilige was bewogen met de natuur en schepping. De stichting duurzame vecht zet zich in voor verduurzaming, en organiseert op 6 oktober een duurzaamheidsmarkt in de Ark. Aan scholen is lesmateriaal over duurzaamheid verstrekt en gevraagd om werkstukken op uiterlijk 8 oktober bij de Ark in te leveren. Op 9 oktober organiseert   duurzame vecht een duurzaamheidsmarkt op Fort Maarsseveen. Voor meer informatie zie: duurzamevecht

Mee doen

De pelgrims lopen de lus Swezerengseweg - ZuilenseRing. Wellicht is dat een plek om aan te moedigen, zo vlak voor de klim over de brug.

In deze link de route op vrijdag. route kaart

Je kunt natuurlijk ook meelopen op vrijdag of zaterdag na aanmelding via GroeneKerken


Vredesweek 2021

Inclusief samenleven

 

Weer wordt het Vredesweek; jammer eigenlijk dat het nog steeds nodig blijft: zoveel onvrede en strijd laait er steeds op, in het groot, in het klein, huiveringwekkend. ‘Inclusief samenleven’ wordt ons als thema aangereikt dit keer, grote woorden rond de wezenlijke vragen: leven we met elkaar of langs elkaar heen? Mogen we zijn zoals we zijn, jij, u, ik? Of plakken we snel een etiketje? Sluiten we bij elkaar aan of sluiten we ons af, sluiten we wie ‘anders is’ buiten, ‘exclusief’?

In de gezamenlijke vredesdienst op zondag 19 september om 10 uur in ‘Open Hof’ hopen we vanuit de Schriften een -extra- impuls te krijgen tot ‘inclusief samenleven’ of, wat meer in gewone taal: ‘Wat doe jij, doe ik, doen wij in vredesnaam?’

U kunt een plaats reserveren voor de dienst via

https://ontmoetingskerkmaarssen.nl/fysieke-kerkdiensten/

of online meekijken via https://kerkdienstgemist.nl/stations/102-Kerkcentrum-Open-Hof-Maarssen

Welkom!

Pastor Jos van Os


Pride Pelgrimage 30 en 31 juli 2021

Update: Op 30 juli werd Maarssen bezocht door de Pride Pelgrimage.

 

De oorspronkelijke aankondiging staat hieronder:

Met het thema “Take Pride in Us” will Pride Amsterdam dit jaar het 25-jarig bestaan en de diversiteit van de LHBTI-gemeenschap vieren. Ook gelovige LHBTI-ers doen al jaren volop mee aan de Pride. Dit jaar wordt dat onderstreept door een heuse pelgrimage. Met de pelgrimage willen de deelnemers de soms nog problematische positie van gelovige LHBTI+ mensen in de kerk onder de aandacht brengen én vieren dat deze in vele kerken in de afgelopen decennia sterk verbeterd is.

De pelgrims lopen op 30 en 31 juli van Utrecht naar Amsterdam. In de Janskerk in Utrecht werd ooit de eerste roze viering gehouden. In diverse kerken onderweg wordt een korte gebedsdienst gehouden.

In Maarssen is dat om ± 12.30 uur in Open Hof. U bent van harte welkom om deze dienst mee te maken. Wilt u wel even van te voren reserveren via https://ontmoetingskerkmaarssen.nl/fysieke-kerkdiensten/

Als u wilt, kunt u ook een stukje meelopen, bijv. tot Breukelen.

PRIDE PELGRIMAGE

Route/duur:
30 juli 2021
09.30 uur          verzamelen in de Janskerk, Utrecht, Janskerkhof 26
10.00 uur          viering
10.30 uur          vertrek – 2,6 km
11.00 uur          aankomst Oranjekapel, Utrecht-Zuilen, Amsterdamsestraatweg 441
11.30 uur          vertrek – 5,2 km
12.30 uur          aankomst Open Hof, Maarssen, Kerkweg 19
13.00 uur          vertrek – 5,1 km
14.00 uur          aankomst Pauluskerk Breukelen, Straatweg 37
14.30 uur          vertrek – 8,5 km
16.30 uur          aankomst PKN Vreeland, Kerkplein 1
17.00 uur          vertrek – 10 km
19.00 uur          aankomst Dorpskerk, Abcoude, Kerkplein 45
20.30 uur          vertrek – 6,6 km
22.00 uur          aankomst De Nieuwe Stad, Amsterdam Zuidoost, Luthuliplein 11

31 juli 2021
08.45 uur          vertrek – 6.9 km
10.00 uur          aankomst Elthetokerk, Amsterdam-Oost, Javastraat 118A
10.30 uur          vertrek – 4,4 km
11.30 uur          aankomst Westerkerk, Amsterdam-Centrum, Prinsengracht 279

12.00 uur          start Pride Walk

U kunt de digiflyer hier downloaden: digiflyer

 


2 mei oecumenisch viering Verrijzeniskerk

Op 2 Mei om 10:00 is er een oecumenische dienst vanuit de Verrijzeniskerk. Pastor Jos van Os en ds. Ronald Blokland gaan voor. Arkers kunnen de dienst meevieren via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2147-RK-Verrijzenisgemeenschap-Maarssenbroek. We lezen Jesaja 55: 1-5 en Johannes 4: 1-14. Wie dorst heeft krijgt gratis te drinken uit de bron van eeuwig leven en wie honger heeft krijgt gratis te eten van hemels brood. Kan wat gratis is eigenlijk wel kostbaar zijn? Als we eens wisten wat God ons wil geven…


Woensdag gebed

Bid met mij, nu heel de wereld lijdt. Zoek de wil van God, bid om een nieuwe tijd. Wees dan stil als je geen toekomst ziet en vertrouw op God want hij vergeet ons niet.

Het is een tijd die veel zorgen geeft. Daarom willen we de komende weken samen bidden en onze zorgen bij Hem brengen die hoop geeft.  Elke woensdag om 19.15 uur.

Hoe gaat het in zijn werk? Je kunt inloggen via de volgende link: bit.ly/gebedsmoment. Je kunt ook rechtstreeks inloggen via Zoom: Meeting ID: 824 5029 5348 Wachtwoord: liefde.