Cursus en leeskring Vernieuwing van de kerk - 2023

Heeft de kerk nog toekomst ? Dat is een reële vraag na decennia van kerkverlating en kerksluiting
waarvan het eind niet in zicht is. De kerk (katholiek en protestant) heeft in mijn ogen geen antwoord
gegeven op de vele (grote) vragen van de moderne tijd. Met name de ontwikkelingen en
veranderingen na 1945. De kerk is mijn ogen verstard - in het willen vasthouden aan een almachtig
godsbeeld, de apostolische geloofsbelijdenis en voor een deel: vormen in de kerkdienst die veel
mensen – jong en oud - niet meer raken en ontroeren. Ik vind het werkelijk dramatisch te bedenken
dat de kerk zou kunnen verdwijnen, gezien de grote problemen van onze samenleving. Op
persoonlijk gebied en in de politiek. De kerk heeft eeuwen lang een inspirerend verhaal en
barmhartige zorg gegeven. Dat mag niet verloren gaan.
Het kan allemaal nog zo heel anders… De bijbel en de kerk zoals die nu is, het zijn selecties en keuzes
die mensen hebben gemaakt. Ik meen: laten we opnieuw de kernwaarden van het christelijk geloof
verwoorden en vormgeven. Ik wil niet bij een sekte horen … de kerk heeft de eeuwen door
veranderingen doorgemaakt. Daarom deze cursus en leeskring. Zes bijeenkomsten waarin ik het
eerste uur een cursus geef, en het tweede uur bespreken we het boek ‘Volwassen geloven en
denken’ van Dirk van de Glind. (Voor iedere bijeenkomst 50 pagina’s leeswerk thuis.)
De inhoud van de cursus (het eerste uur):
1 e : De ontwikkeling van godsdienstig bewustzijn in ‘primitieve’ religie, bijbel naar nu, de 21 e eeuw.
2 e : Waar gaat het God in de bijbel om? De theologie van Kuitert – Den Heyer – Drewermann – Carel
ter Linden
3 e : De ontdekking van de psychologie – wat betekent dit voor ons gods- en mensbeeld?
4 e : Wat betekent vergelijking van oosterse godsdiensten met het joods-christelijke godsbeeld voor
onze omgang met de natuur en de huidige klimaatcrisis? (boek: Karen Armstrong – De heilige natuur)
5 e : Kan de kerk transformeren tot een levensschool van de liefde – Jezus achterna?
6: In deze bijeenkomst willen we open met elkaar spreken over wat al de nieuwe inzichten concreet
(kunnen) betekenen om stappen te zetten naar een vernieuwde kerk.
Data: 14 sept, 5 okt, 26 okt, 16 nov, 30 nov, 14 dec.

ds Bram Bregman


Oecumenische Vredesviering 17 september

Op zondag 17 september, aan het begin van de Vredesweek, waren er in Maarssen weer oecumenische vredesvieringen. PAX heeft dit jaar als thema ‘(On)vrede en nu?’ gekozen. Naast aandacht voor mensen in oorlogsgebieden wil PAX ook bijdragen aan een vreedzame samenleving hier.

In Open Hof (Kerkweg 60, Maarssen-dorp) was de voorganger Hans de Kruijff; een oecumenisch ad hoc koor o.l.v. Stéphanie Héman met Marietrees Broeren aan het orgel werkten aan de viering mee. Het thema van de viering was “De mantel der liefde” als invulling van het PAX-thema “(On)vrede en nu?”. De kinderen hadden een mantel van liefde gemaakt. Bij iedere voorbede werd een gekleurde doek over de kapstok gehangen als symbool voor de mantel der liefde waarmee wij elkaar moeten omgeven.

In de Ark (Duivenkamp 844, Maarssenbroek) was de voorganger Bob Smits; muzikale ondersteuning is door de muziekgroep van de Ark.

Beide vieringen beginnen om 10 uur.

De Raad van kerken Maarssen heet u van harte welkom in deze vieringen!


In liefde bloeiende

Zondagavond 18 juni nodigt de Protestantse gemeente Maarssen u en jou uit voor ‘In liefde bloeiende – de Bijbel in één uur’.

 

In Liefde Bloeiende’ is een poëtische en muzikale ontdekkingstocht door de Bijbel. In muziek en zang, tekst en beeld wordt de rode draad van de Bijbel geschetst: een rode draad van liefde, liefde die bloedt en die bloeit.

‘In liefde bloeiende’ is een unieke (en muzikale) kans om zelf kennis te maken of om ook je vrienden/vriendinnen en buren kennis te laten maken met de Bijbel.

 

Met medewerking van The Choir Company Vocals o.l.v. Maarten Wassink.

 

Na het optreden is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee/fris te drinken.

 

Namens de gezamenlijke wijkgemeenten – De Ark (Maarsenbroek), Ichthusgemeente (Maarsen-dorp) en  Ontmoetingskerk (Maarsen-dorp): van harte welkom!

 

Aanvang: 18.30 uur

Plaats: Dorpskerk, Kerkweg 19


Nationaal gebed voor vrede in Oekraïne

Op 24 februari a.s. is het één jaar geleden dat Rusland Oekraïne is binnengevallen.

In dit kader hebben de gezamenlijk kerken in Oekraïne gevraagd om wereldwijd de kerken open te stellen. Aan die oproep wordt door de Verrijzenis Kerk gehoor gegeven!

 De kerk is op 24 februari open van 15.00 tot 20.00 uur. Iedereen is welkom en bij deze uitgenodigd hier aan deel te nemen.

Er is gelegenheid voor een stil moment, een persoonlijk gebed of het aansteken van een kaars. Er is koffie, thee en ruimte voor een gesprek.

Ook kan je een kaart schrijven. Eén gericht aan de bewoners uit Oekraïne die hier tijdelijk wonen en één die via diezelfde bewoners opgestuurd gaat worden naar hun familie of vrienden in Oekraïne. Dit om hen te laten weten dat we hen niet vergeten, als steun en blijk van medeleven. We denken eraan om een standaard tekst in het Oekraïens te laten maken welke achteraf op een kaart geplakt kan worden. Dan hoef je alleen nog maar je (voor-)naam op het briefje te schrijven en dat je uit Nederland komt.

We vragen een kleine bijdrage voor de postzegel (kost 1,65) naar Oekraïne plus een bijdrage voor de kaart zelf. U kunt bij ons pinnen.

Het adres is: RK Verrijzenisgemeenschap, Reigerskamp 611 te Maarssenbroek.

We rekenen op een grote opkomst en hopen zo aandacht te vragen voor een langslepend conflict, een bescheiden bijdrage te leveren en te laten weten dat we denken aan de bewoners in Oekraïne. Graag tot vrijdag 24 februari. Doen!


Minicolleges Maria Magdalena

De Verrijzeniskerk heeft een nieuwe serie minicolleges gepland.

De serie gaat over Maria Magdalena, de vrouw die als eerste zag en wist dat Jezus is opgestaan uit de dood. Zij wordt ook de geliefde vrouw van Jezus genoemd, ook wordt gezegd dat ze een kind van Jezus heeft ontvangen. Niemand weet het, maar de vraag is: waarom heeft ze niet een veel prominentere plaats gekregen in de geschiedenis van de kerk en waarom is het evangelie dat ze geschreven heeft niet opgenomen in de wijsheidsliteratuur van de kerk?
In een serie van vier colleges willen we een tipje van de sluier oplichten.

We starten op maandag 27 februari om 20.00 uur in de Verrijzeniskerk, Reigerskamp 611 in Maarssenbroek. Na het college dat ongeveer een half uur duurt, hebben we een nagesprek tot uiterlijk half 10 duurt. Uit ervaring blijkt dat dit nagesprek zeer verdiepend werkt. Van harte aanbevolen.

De colleges worden rechtstreeks uitgezonden via kerkdienstgemist. U kunt de colleges ook op een later tijdstip bekijken.

Het schema ziet er als volgt uit.

• Maandag 27 februari 20.00 uur: Jos van Os start de serie colleges rond de vraag hoe Maria Magdalena in de evangeliën wordt neergezet. Bij nadere beschouwing komen er meerdere Maria’s tevoorschijn.
• Maandag 6 maart om 20.00 uur: Nico Bulter geeft een college waarin hij vertelt wat er met Maria Magdalena is gebeurd in de loop van de kerkgeschiedenis.
• Maandag 13 maart om 20.00 uur: Marlies de Meij zal ons inleiden in het evangelie van Maria Magdalena: wat heeft ze ons te vertellen en wat betekent het voor onze manier van kerk-zijn?
• Maandag 20 maart 20.00 uur: Marian Geurtsen zal ons wegwijs maken in het theologisch duiden van het geheel vanuit het feministisch perspectief.

We wensen u veel inspiratie in de hoop dat we met nieuwe oren luisteren naar de paasverhalen waarin Maria Magdalena zo’n bijzonder rol speelt. Ze was de eerst die zag en ervaarde dat de dood niet het laatste woord heeft.

Hans Boerkamp


Alpha cursus 2023

De RK Heilig Hartparochie gaat in januari van start met een Alpha cursus. Een Alpha cursus is bedoeld voor mensen die willen kennismaken met, of zich willen verdiepen in, het christelijk geloof. De Alpha cursus is laagdrempelig en niet gebonden aan een specifieke christelijke kerk.

Wanneer?  19, 26 januari,2,9,16 februari, 2,9,16,23 en 30 maart
Waar?        pastorie Heilig Hartkerk Maarssen, Breedstraat 1
Hoe laat?   van 18.30 uur tot 21.30 uur
Zaterdag 25 februari van 10 tot ongeveer 16 uur

Iedereen is welkom, dus schuif aan!
We beginnen steeds met een lekkere maaltijd en gaan vervolgens in gesprek.
Meld je voor 10 januari a.s. aan via alphacursus@hhart-maarssen.nl of stuur een bericht naar 06-55860856 (ook voor informatie)

WAT IS ALPHA? De plek waar je jezelf mag zijn. De plek waar je alles mag delen. De plek waar je mag twijfelen. De plek waar je welkom bent. Tijdens tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt.
Zie ook www.kerkpleinmaarssen.nl


Week van gebed voor eenheid van christenen 15 t/m 22 januari 2023

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. De Bijbeltekst die centraal staat van 15 t/m 22 januari komt uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’.

Het materiaal voor deze gebedsweek is aangereikt door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota.

De week van gebed voor eenheid van christenen begint traditioneel met oecumenische vieringen in Maarssen-dorp en Maarssenbroek. Deze zullen plaatsvinden op zondag 15 januari 2023
• in Maarssen-dorp om 10 uur in de Heilig Hartkerk. Voorgangers zijn ds Marijke Gehrels en Hans de Kruijff. De viering zal rechtstreeks worden uitgezonden via RTV Stichtse Vecht (KPN kanaal 1332, Ziggo kanaal 44).
• in Maarssenbroek om 10 uur in de Verrijzeniskerk. Voorgangers zijn ds Ronald Blokland en Hans Boerkamp. De viering zal worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl

In de week van 16 t/m 21 januari zullen ’s avonds van 19.15 tot 20.00 uur gebedsbijeenkomsten gehouden worden. Inloop vanaf 19.00.
Ma 16 januari Parochiehuis Rooms Katholieke Kerk (Maarssen-Dorp)
Di 17 januari De Ark (Maarssenbroek)
Wo 18 januari Het Honk of Het Trefpunt bij de Dorpskerk (Maarssen-Dorp)
Do 19 januari De Kerk van Tienhoven
Vr 20 januari Open Hof (Maarssen-Dorp)
Vr 20 januari Separaat een gebedswandeling. Vertrek bij Open Hof om 19.15
Za 21 januari De Ark (Maarssenbroek)


Pastorale zorg aan Oekraïners Stichtse Vecht

Het is belangrijk dat Oekraïense vluchtelingen hun verhaal kwijt kunnen, zeker nu de oorlog steeds grimmiger wordt. Ook is het belangrijk dat er met mensen samen gebeden kan worden.

Welzijn Stichtse Vecht zoekt mensen bij wie de vluchtelingen terecht kunnen, en heeft hiervoor dominee Marijke Gehrels uit Tienhoven en Lizette de Kruijf uit Maarssen benaderd.

Vanaf 22 november zullen Marijke en Lizette elke dinsdagavond van 19:30 tot 20:30 uur aanwezig zijn op de Planenenbaan 16 te Maarssen. Ook Oekraïense vluchtelingen uit andere dorpen in de Stichtse Vecht zijn van harte welkom. Graag gebed hiervoor.


minicolleges R.K. Verrijzenisgemeenschap 2022

Met genoegen kondigen wij een nieuwe serie minicolleges aan. Op maandag 17 oktober om 19.15 starten we in de Verrijzeniskerk, Reigerskamp 711 in Maarssenbroek met vijf colleges over de apostel Paulus.

In de jaren 40 na Christus reisde hij het Middellands zeegebied af en overal waar hij kwam stichtte hij huisgemeenschappen die bij elkaar kwamen om in naam van ‘Jezus de Levende’ het leven te vieren en elkaar nabij te zijn in roerige tijden. Zijn boodschap was revolutionair. Als er conflicten waren over leiderschap, over integratie of over het recht van naamloze mensen dan schreef hij brieven. De brieven zijn bewaard en opgenomen in de Bijbel. Zijn boodschap was zo dreigend voor het romeinse gezag dat hij gevangen is genomen en onthoofd.

In vijf minicolleges willen we de actualiteit van Paulus ter sprake brengen. Zijn boodschap heeft tot op de dag van vandaag nog steeds een grote invloed op ons denken en kijken naar de werd. Na ieder college is er een nagesprek. De colleges worden opgenomen en worden vrijdag na de opname online gezet zodat u thuis kunt kijken via kerkdienstgemist.nl

Na afloop van de colleges willen we op zondag 20 november om 10:00 uur in een ‘leerhuisviering’ samenkomen en het leven vieren aan de hand van wat Paulus in ons teweeg heeft gebracht. Iedereen is van harte welkom. De viering vindt eveneens plaats in de Verrijzeniskerk.

De indeling ziet er als volgt uit

  1. Maandag 17 oktober, Zr. Monica Raassen: Paulus als bekeerling en de uitwerking die dat heeft op zijn missie
  2. Maandag 24 oktober, Gerben Groenewoud: Paulus en de reformatie.
  3. Maandag 31 oktober, Marian Geurtsen: Paulus en het feminisme.
  4. Maandag 7 november, Fred van Iersel: Paulus: oorlog en rechtvaardigheid in relatie met de overheid.
  5. Maandag 14 november, Nico Bulter: Paulus en het democratisch gehalte van de huisgemeenschappen.
  6. Zondag 20 november sluiten we af met een leerhuisviering om 10:00 uur; Hans Boerkamp en Marlies de Meij zullen voorgaan

Samengevat
Iedere maandag beginnen we om 19:15 uur in de Verrijzeniskerk. Na het college drinken we koffie en is er tot 21:00 uur een nagesprek. Vanaf de vrijdag na de opname kunt u het college online bekijken via kerkdienstgemist.nl.

Suggestie
Als je niet op maandag de colleges fysiek kunt volgen is het ook mogelijk om thuis met een paar mensen gezamenlijk te kijken. Je vormt dan als het ware evenals in de tijd van Paulus een kleine huisgemeenschap.

We zijn benieuwd en we hebben er zin in.
Namens al degenen die de colleges verzorgen,
Hans Boerkamp


Oecumenische vredesdiensten 18 september 2022

Weer wordt het Vredesweek. Het is nu meer dan ooit nodig om stil te staan bij oorlog en vrede, in
het groot en in het klein. Vredesorganisatie PAX heeft ons als thema aangereikt ‘Generatie Vrede’.
Hoe denken verschillende generaties over het belang van werken aan vrede, je niet richten op
bezit, maar vrede bezitten.

Zondagochtend 18 september is er om 10 uur een oecumenische vredesdienst in Open Hof
(Maarssen-dorp) en in de Ark (Maarssenbroek).

Zondagavond 18 september is er om 19 uur een oecumenisch vredesgebed voor Oekraïne. Vanaf
18.30 uur kan een kaars worden aangestoken.

De Raad van kerken Maarssen nodigt u van harte uit voor de vieringen en voor het vredesgebed.