Huis van Licht te gast in De Kerk te Tienhoven

Dit jaar hebben we als Protestantse Kerk het jaarthema:
‘Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.’
Daarom komen er op maandagavond 13 mei in De Kerk van
Tienhoven, Laan van Niftarlake 62, Tienhoven, een groepje
gemeenteleden van de Nederlands/Arabische kerk Huis van
Licht uit Utrecht-Overvecht over hun geloof vertellen. Deze
gemeente bestaat voor de helft uit Nederlanders en voor de
helft uit Arabisch-sprekende gelovigen. De laatste groep heeft
meestal een moslimachtergrond, en is op een bijzondere
manier tot geloof in Jezus Christus gekomen. Een aantal van
hen zal op de avond van 13 mei vertellen hoe dit gegaan is. Zij
zullen ook muziek voor ons maken.

De avond begint om 20.00 uur en dit gedeelte van de avond
zal tot ongeveer 21.00 uur duren. Na de pauze volgt de
gemeenteavond van De Kerk van Tienhoven.
Het belooft een heel inspirerende en interessante avond te
worden, dus ook iedereen uit Maarssen van harte welkom van
20.00 tot 21.00 uur, en neemt u gerust iemand mee!