Minicolleges Maria Magdalena

De Verrijzeniskerk heeft een nieuwe serie minicolleges gepland.

De serie gaat over Maria Magdalena, de vrouw die als eerste zag en wist dat Jezus is opgestaan uit de dood. Zij wordt ook de geliefde vrouw van Jezus genoemd, ook wordt gezegd dat ze een kind van Jezus heeft ontvangen. Niemand weet het, maar de vraag is: waarom heeft ze niet een veel prominentere plaats gekregen in de geschiedenis van de kerk en waarom is het evangelie dat ze geschreven heeft niet opgenomen in de wijsheidsliteratuur van de kerk?
In een serie van vier colleges willen we een tipje van de sluier oplichten.

We starten op maandag 27 februari om 20.00 uur in de Verrijzeniskerk, Reigerskamp 611 in Maarssenbroek. Na het college dat ongeveer een half uur duurt, hebben we een nagesprek tot uiterlijk half 10 duurt. Uit ervaring blijkt dat dit nagesprek zeer verdiepend werkt. Van harte aanbevolen.

De colleges worden rechtstreeks uitgezonden via kerkdienstgemist. U kunt de colleges ook op een later tijdstip bekijken.

Het schema ziet er als volgt uit.

• Maandag 27 februari 20.00 uur: Jos van Os start de serie colleges rond de vraag hoe Maria Magdalena in de evangeliën wordt neergezet. Bij nadere beschouwing komen er meerdere Maria’s tevoorschijn.
• Maandag 6 maart om 20.00 uur: Nico Bulter geeft een college waarin hij vertelt wat er met Maria Magdalena is gebeurd in de loop van de kerkgeschiedenis.
• Maandag 13 maart om 20.00 uur: Marlies de Meij zal ons inleiden in het evangelie van Maria Magdalena: wat heeft ze ons te vertellen en wat betekent het voor onze manier van kerk-zijn?
• Maandag 20 maart 20.00 uur: Marian Geurtsen zal ons wegwijs maken in het theologisch duiden van het geheel vanuit het feministisch perspectief.

We wensen u veel inspiratie in de hoop dat we met nieuwe oren luisteren naar de paasverhalen waarin Maria Magdalena zo’n bijzonder rol speelt. Ze was de eerst die zag en ervaarde dat de dood niet het laatste woord heeft.

Hans Boerkamp