Vredesweek 2019

Dit jaar is de Vredesweek van 21 t/m 29 september 2019. Het thema van de Vredesweek is
“Vrede verbindt – over grenzen” Hier op aarde houden grenzen mensen tegen, verdelen
grenzen mensen. Wanneer zijn we echt verbonden met andere mensen en met andere
religies? En wat vraagt dat van ons? Misschien moeten we over onze eigen (persoonlijke)
grenzen heen leren kijken.

In de Vredesweek zijn er op zondagochtend 22 september oecumenische vieringen in de Ark
(Duivenkamp 844,Maarssenbroek) en in Open Hof (Kerkweg 60, Maarssen-dorp). In de Ark
gaan pastor Tejo van der Meulen en ds Ina de Boon voor en wordt de muzikale omlijsting
verzorgd door het koor Moea. In Open Hof zijn de voorgangers Hans de Kruijff en ds Piet
Vellekoop en is er medewerking van een oecumenisch ad-hoc koor. Beide vieringen
beginnen om 10:00 uur. Voor de kinderen is er kindernevendienst.
U wordt van harte uitgenodigd voor deze vieringen!