Klimaatpelgrimage 2021

foto oecumenische viering

Op 13 augustus begon de klimaatpelgrimage in Zielona Góra (Polen) na een oecumenische viering. Het doel is om op de VN Klimaatconferentie in Glasgow (zie COP26) aandacht te vragen voor de wereldwijde klimaat problematiek. De pelgrims komen ook in Maarssen.

Etappe Maarssen

Op 8 oktober lunchen de pelgrims in het Johannescentrum in Overvecht-Zuid. Na de lunch wandelen ze 5 km naar Polderweg/Slotlaan bij kasteel Zuylen. Vervolgens gaan ze over het fietspad langs de Zuilense-Ring naar Maarssenbroek. Na 15:00 is de Safari sporthal beschikbaar voor douchen enz. Bij een eerdere aankomst worden ze in de Ark ontvangen met een drankje.

De burgemeester van Stichtse Vecht ontvangt de pelgrims tussen 17:30 en 18:15 in de Ark. Om 19:00 wordt voor de pelgrims een vegetarische maaltijd geserveerd. Daarna is er tijd voor Groene week activiteiten en ontmoeting. Om 21:30 vertrekken de pelgrims naar de Safari sporthal.

Op 9 oktober 07:30 gaan de pelgrims van de sporthal naar de Verrijzeniskerk voor ontbijt en bezinning. Ze gaan verder naar Amsterdam-zuidoost.

Groene week

4 oktober is de naamdag van St. Franciscus van Assisi. Deze katholieke heilige was bewogen met de natuur en schepping. De stichting duurzame vecht zet zich in voor verduurzaming, en organiseert op 6 oktober een duurzaamheidsmarkt in de Ark. Aan scholen is lesmateriaal over duurzaamheid verstrekt en gevraagd om werkstukken op uiterlijk 8 oktober bij de Ark in te leveren. Op 9 oktober organiseert   duurzame vecht een duurzaamheidsmarkt op Fort Maarsseveen. Voor meer informatie zie: duurzamevecht

Mee doen

De pelgrims lopen de lus Swezerengseweg – ZuilenseRing. Wellicht is dat een plek om aan te moedigen, zo vlak voor de klim over de brug.

In deze link de route op vrijdag. route kaart

Je kunt natuurlijk ook meelopen op vrijdag of zaterdag na aanmelding via GroeneKerken