De Vredesduif is alweer uitgevlogen!

Tijdens de Vredesdienst op 16 september in de Open Hof werd een in Colombia gemaakte duif van keramiek doorgegeven van generatie op generatie: het verhaal van de vrede moet steeds worden doorverteld om te blijven leven.

Aan het eind van de dienst werd de duif meegegeven aan Bert de Roock om uit te vliegen naar het kantoor van Vluchtelingenwerk aan de Gaslaan. Want wie weten beter dan mensen die moesten vluchten uit oorlogsgebieden, zoals Syrië of Eritrea wat vrede betekent.

Inmiddels is de duif alweer verder gevlogen: hij was deze week bij de vespervieringen in het kader van de vredesweek in Breukelen. Hier in de Pieterskerk.

En de duif werd door ds Winkel doorgegeven aan ds Schorren voor de viering in de Pauluskerk.

Als de vredesduif weer is teruggevlogen naar het kantoor van Vluchtelingenwerk hopen we hem te laten doorvliegen naar een van de in Stichtse Vecht wonende vluchtelingen.

Bert de Roock.