Oecumenische filmavonden najaar 2019

De Raad van Kerken Maarssen organiseert komend najaar drie filmavonden. De jonge filmmaker Daniël Thomassen heeft in een serie van zeven korte films begrippen uit de Bijbel en het christelijk geloof verbeeld. De films beogen het verhaal van God en mensen op een nieuwe manier te vertellen. Elke film duurt een paar minuten. De films zijn soms praktisch, soms meditatief, soms heftig. Daardoor ontstaat er ruimte voor gesprek. Daniël Thomassen zal zelf de films kort inleiden en het gesprek na iedere film leiden. Zo willen we proberen met een frisse blik naar de oude verhalen te kijken en ze met elkaar te herbeleven.

Op 26 september worden de films Schepping en Vloed vertoond in de Ark, Duivenkamp 844, Maarssenbroek.

Op 31 oktober zien we de films Wet en Verlossing in het parochiehuis van de Heilig Hart kerk, Breedstraat 1, Maarssen-dorp.

Op 28 november bekijken we de laatste drie films Wederopstanding, Geest en Nieuw in de Hoeksteen, Diependaalsedijk  7, Maarsen-dorp.

Alle avonden beginnen om 20 uur. Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee klaar. Mocht u niet alle avonden kunnen komen, dan is dat geen probleem. De films kunnen ook los van elkaar bekeken worden. Weet u van harte welkom! Er zijn geen kosten aan verbonden.