#Blijf in Mijn liefde

Deze oproep staat centraal tijdens de Week van gebed voor de eenheid van christenen van 17 t/m 24 januari 2021. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van eenheid. De gemeenschap wijdt zichzelf sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.

Maarssen

Op 17 januari houden we om 10.00 uur een oecumenische dienst in de Heilig Hart Kerk in Maarssen. In de viering worden we uitgenodigd ons hart te openen en dichter bij onszelf te komen. De zusters laten ons zien dat dit vanzelf overloopt in het zoeken van eenheid tussen mensen uit verschillende kerken en tussen mensen van alle volkeren op de wereld verbonden met de hele schepping. We nodigen u uit de dienst te volgen via RTV Stichtse Vecht (KPN kanaal 1332, Ziggo kanaal 44).

Maarssenbroek

In Maarssenbroek zal om 10.00 uur in de online viering vanuit de Verrijzeniskerk de Bruiloft in Kana centraal staan. U bent uitgenodigd om via de gebruikelijke kanalen online mee te vieren.

Dagelijks gebed via internet

Van maandag 18 t/m zaterdag 23 januari, houden we elke avond van 19.15 tot 19.45 uur een gebed via internet. We bidden om vertrouwen voor onszelf en anderen wereldwijd en zoeken nieuwe hoop. Je kunt inloggen via de volgende link De nieuwe link is: http://bit.ly/gebedsmoment. Na de begroeting en kennismaking en de gesproken gebeden kun je een naam noemen van iemand die liefde kan gebruiken in het pop-up gebed en volgt het onze vader. Fijn als je meedoet.

De raad van Kerken in Maarssen