Oecumenische Adventsvespers 2021

De Raad van Kerken Maarssen nodigt u van harte uit om in de Adventstijd twee oecumenische vespers mee te vieren. Het thema dat ons door de Protestantse Kerk wordt aangereikt is “In een ander licht”. Welk ‘ander licht’ werpt de geboorte van Jezus op ons leven en op onze wereld, en wat betekent dat voor onze toekomst?

Een vesper of avondgebed is een korte viering die meestal bestaat uit psalmen, een schriftlezing uit de Bijbel, de lofzang van Maria, voorbeden en het Onze Vader, zonder overdenking of preek.

De eerste vesper is op zondag 28 november in de Heilig Hartkerk in Maarssen-dorp, de tweede vesper is op zondag 12 december in de Dorpskerk van Maarssen. Beide vespers beginnen om 19 uur. Voorgangers zijn ds Corinne Groenendijk en pastor Jos van Os.

Zo bereiden we ons in oecumenisch verband voor op het Kerstfeest! Wees welkom!