Vespers in de Goede week voor Pasen

De Priorij Emmaus was een klooster van de Kanunnikessen van het Heilig Graf in Maarssen. De zusters vierden regelmatig vespers, korte verstilde gebedsdiensten in de avond. In navolging hiervan vieren we in Maarssen ook een aantal vespers.

In de Ark is op 11, 12 en 13 april om 19:00 een oecumenische vesperdienst.

In de Dorpskerk is op 11, 12 en 13 april om 19:30 een vesperdienst.