Pastorale zorg aan Oekraïners Stichtse Vecht

Het is belangrijk dat Oekraïense vluchtelingen hun verhaal kwijt kunnen, zeker nu de oorlog steeds grimmiger wordt. Ook is het belangrijk dat er met mensen samen gebeden kan worden.

Welzijn Stichtse Vecht zoekt mensen bij wie de vluchtelingen terecht kunnen, en heeft hiervoor dominee Marijke Gehrels uit Tienhoven en Lizette de Kruijf uit Maarssen benaderd.

Vanaf 22 november zullen Marijke en Lizette elke dinsdagavond van 19:30 tot 20:30 uur aanwezig zijn op de Planenenbaan 16 te Maarssen. Ook Oekraïense vluchtelingen uit andere dorpen in de Stichtse Vecht zijn van harte welkom. Graag gebed hiervoor.