minicolleges R.K. Verrijzenisgemeenschap 2022

Met genoegen kondigen wij een nieuwe serie minicolleges aan. Op maandag 17 oktober om 19.15 starten we in de Verrijzeniskerk, Reigerskamp 711 in Maarssenbroek met vijf colleges over de apostel Paulus.

In de jaren 40 na Christus reisde hij het Middellands zeegebied af en overal waar hij kwam stichtte hij huisgemeenschappen die bij elkaar kwamen om in naam van ‘Jezus de Levende’ het leven te vieren en elkaar nabij te zijn in roerige tijden. Zijn boodschap was revolutionair. Als er conflicten waren over leiderschap, over integratie of over het recht van naamloze mensen dan schreef hij brieven. De brieven zijn bewaard en opgenomen in de Bijbel. Zijn boodschap was zo dreigend voor het romeinse gezag dat hij gevangen is genomen en onthoofd.

In vijf minicolleges willen we de actualiteit van Paulus ter sprake brengen. Zijn boodschap heeft tot op de dag van vandaag nog steeds een grote invloed op ons denken en kijken naar de werd. Na ieder college is er een nagesprek. De colleges worden opgenomen en worden vrijdag na de opname online gezet zodat u thuis kunt kijken via kerkdienstgemist.nl

Na afloop van de colleges willen we op zondag 20 november om 10:00 uur in een ‘leerhuisviering’ samenkomen en het leven vieren aan de hand van wat Paulus in ons teweeg heeft gebracht. Iedereen is van harte welkom. De viering vindt eveneens plaats in de Verrijzeniskerk.

De indeling ziet er als volgt uit

  1. Maandag 17 oktober, Zr. Monica Raassen: Paulus als bekeerling en de uitwerking die dat heeft op zijn missie
  2. Maandag 24 oktober, Gerben Groenewoud: Paulus en de reformatie.
  3. Maandag 31 oktober, Marian Geurtsen: Paulus en het feminisme.
  4. Maandag 7 november, Fred van Iersel: Paulus: oorlog en rechtvaardigheid in relatie met de overheid.
  5. Maandag 14 november, Nico Bulter: Paulus en het democratisch gehalte van de huisgemeenschappen.
  6. Zondag 20 november sluiten we af met een leerhuisviering om 10:00 uur; Hans Boerkamp en Marlies de Meij zullen voorgaan

Samengevat
Iedere maandag beginnen we om 19:15 uur in de Verrijzeniskerk. Na het college drinken we koffie en is er tot 21:00 uur een nagesprek. Vanaf de vrijdag na de opname kunt u het college online bekijken via kerkdienstgemist.nl.

Suggestie
Als je niet op maandag de colleges fysiek kunt volgen is het ook mogelijk om thuis met een paar mensen gezamenlijk te kijken. Je vormt dan als het ware evenals in de tijd van Paulus een kleine huisgemeenschap.

We zijn benieuwd en we hebben er zin in.
Namens al degenen die de colleges verzorgen,
Hans Boerkamp