Oecumenische vredesdiensten 18 september 2022

Weer wordt het Vredesweek. Het is nu meer dan ooit nodig om stil te staan bij oorlog en vrede, in
het groot en in het klein. Vredesorganisatie PAX heeft ons als thema aangereikt ‘Generatie Vrede’.
Hoe denken verschillende generaties over het belang van werken aan vrede, je niet richten op
bezit, maar vrede bezitten.

Zondagochtend 18 september is er om 10 uur een oecumenische vredesdienst in Open Hof
(Maarssen-dorp) en in de Ark (Maarssenbroek).

Zondagavond 18 september is er om 19 uur een oecumenisch vredesgebed voor Oekraïne. Vanaf
18.30 uur kan een kaars worden aangestoken.

De Raad van kerken Maarssen nodigt u van harte uit voor de vieringen en voor het vredesgebed.