Welkom op het Kerkplein van Maarssen

Op het kerkplein van Maarssen vind u nieuws over de kerken van Maarssen en ook een agenda met daarin activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. Dus ook voor u!

Oecumenische viering "Door muren heen" van zondag 15 Januari 2017 jl.

Als Raad van Kerken in Maarssen kunnen we terugkijken op een bijzondere Viering aan begin van de week gebed van de eenheid der Christenen in H.Hart van Jezuskerk in Maarssen. Met de afbraak van een symbolische muur voor altaar met woorden die ons van Christus kunnen scheiden werd de dienst begonnen. Een kind nam daarin de voortrekkersrol en op dat moment ontmoeten de voorgangers van de beide kerken elkaar. We hoorden van andere mensen dat ze de koorzang erg mooi vonden, vooral ook dat stuk van Groter dan ons hart. Ook werd de zwanenzang (wegzending) van de beide voorgangers als indrukwekkend ervaren. Meer loftuitingen houden we maar achter... om ijdelheid te voorkomen. Maar u kunt zelf zien en horen op kerkdienst gemist.
De opbrengst van de collecte was ook behoorlijk, namelijk totaal 536,21 euro. Deze is overgemaakt naar Artsen zonder grenzen.

Oecumenische Vredesdienst Open Hof Maarssen
zondag 17 september 2017, 10:00 - 11:00 uur
Iedereen kan iets voor vrede doen. Zo luidt dit jaar het thema van de vredesweek van 16 t/m 24 september 2017 georganiseerd door IKV/Pax. De raad van Kerken Maarssen sluit zich hier bij aan en organiseert een oecumenische dienst op zondag 17 september om 10 uur in de Open Hof in Maarssen. Nadere uitwerking moet nog komen maar we houden u via kerkplein Maarssen op de hoogte.
Oecumenische Adventsvesper
zondag 3 december 2017, 19:00 - 19:45 uur
Aan begin van de adventstijd willen we als gezamenlijke kerken ons bezinnen op deze tijd van verwachting van de komst van Jezus Christus. Niet meer binnen de kloostermuren maar in het koor van de eeuwenoude Dorpskerk in Maarssen. Op 5 maart was de eerste vesper van de Raad van Kerken buiten de kloostermuren. We waren blij verrast door de goede opkomst en moesten nog wat improviseren met stoelen. Maar we hebben met elkaar een mooie bijeenkomst gehad waarin we ons voorbereidden op het Licht van Pasen. De vesper was gericht op het samen ervaren van innerlijke rust door het ritme van de psalmen, de momenten van stilte en de korte teksten. Natuurlijk waren er nog leermomenten t.a.v. het geluid b.v. Maar daar gaan we zeker iets mee doen. Nu houden we de Vesper in het koor van de Dorpskerk. Nadere info volgt.Aantal opgevraagde pagina's:
Bekijk statistieken