Oecumenische filmavonden najaar 2019

De Raad van Kerken Maarssen organiseert komend najaar drie filmavonden. De jonge filmmaker Daniël Thomassen heeft in een serie van zeven korte films begrippen uit de Bijbel en het christelijk geloof verbeeld. De films beogen het verhaal van God en mensen op een nieuwe manier te vertellen. Elke film duurt een paar minuten. De films zijn soms praktisch, soms meditatief, soms heftig. Daardoor ontstaat er ruimte voor gesprek. Daniël Thomassen zal zelf de films kort inleiden en het gesprek na iedere film leiden. Zo willen we proberen met een frisse blik naar de oude verhalen te kijken en ze met elkaar te herbeleven.

Op 26 september worden de films Schepping en Vloed vertoond in de Ark, Duivenkamp 844, Maarssenbroek.

Op 31 oktober zien we de films Wet en Verlossing in het parochiehuis van de Heilig Hart kerk, Breedstraat 1, Maarssen-dorp.

Op 28 november bekijken we de laatste drie films Wederopstanding, Geest en Nieuw in de Hoeksteen, Diependaalsedijk  7, Maarsen-dorp.

Alle avonden beginnen om 20 uur. Vanaf 19.30 uur staan koffie en thee klaar. Mocht u niet alle avonden kunnen komen, dan is dat geen probleem. De films kunnen ook los van elkaar bekeken worden. Weet u van harte welkom! Er zijn geen kosten aan verbonden.


Vredesweek 2019

Dit jaar is de Vredesweek van 21 t/m 29 september 2019. Het thema van de Vredesweek is
"Vrede verbindt - over grenzen" Hier op aarde houden grenzen mensen tegen, verdelen
grenzen mensen. Wanneer zijn we echt verbonden met andere mensen en met andere
religies? En wat vraagt dat van ons? Misschien moeten we over onze eigen (persoonlijke)
grenzen heen leren kijken.

In de Vredesweek zijn er op zondagochtend 22 september oecumenische vieringen in de Ark
(Duivenkamp 844,Maarssenbroek) en in Open Hof (Kerkweg 60, Maarssen-dorp). In de Ark
gaan pastor Tejo van der Meulen en ds Ina de Boon voor en wordt de muzikale omlijsting
verzorgd door het koor Moea. In Open Hof zijn de voorgangers Hans de Kruijff en ds Piet
Vellekoop en is er medewerking van een oecumenisch ad-hoc koor. Beide vieringen
beginnen om 10:00 uur. Voor de kinderen is er kindernevendienst.
U wordt van harte uitgenodigd voor deze vieringen!


Dorpskerk Maarssen 500 jaar

De Dorpskerk in Maarssen is 500 jaar oud. Meer informatie vindt u op http://www.dorpskerkmaarssen.info/index.php


Taizé-viering

Op 2 juni houden we een oecumenische Taizé-viering in de apsis van de Heilig Hart kerk in Maarssen.

In een Taizé-viering zoeken we God op een andere wijze in aanbidding en verstilling en richten we ons op innerlijke rust. Door het ritme van de gezangen, de momenten van rust en de korte teksten, ontstaat er een vrede waar ruimte is om bij God en jezelf te komen.

De hoofdingang van de Heilig Hart kerk gaat om 16:00 open.
De viering duurt van 16:30 tot ca. 17:15.

Thuiskomen in het Onbekende

Komt u in uw dorp mensen tegen die u "Onbekend" zijn?
Of voelt u zich wel eens verloren in een onbekend land?
Of bent u nieuwsgierig hoe mensen in andere culturen leven en denken?

Komt u dan dag van ontmoeting met als thema "Thuiskomen in het Onbekende".

Deze dag wordt dan een dag van ontmoeting tussen mensen die nieuw in Nederland zijn (statushouders) en Nederlanders uit Stichtse Vecht en omgeving.

Het wordt dan een dag van ontmoeting om kennis te maken, elkaar beter te leren kennen en begrijpen.

Het wordt een dag met informatie uitwisseling, workshops, muziek en bovendien een culinaire en culturele kennismaking tijdens de lunch!

Wanneer en waar

15 juni 2019 van 10:00 tot 17:00 uur
Breedstraat 1 Maarssen

Aanmelden

U kunt zich voor deelname aanmelden via e-mailadres Thuiskomeninhetonbekende@hhart-maarssen.nl. Wilt u daarbij vermelden of u al-of-niet gebruik wilt maken van de lunch.

Mmv. Parochie St. Jan de Doper, Kerken van Maarssen(broek),
Hulporganisaties en Gemeente Stichtse Vecht.


De Vredesduif is alweer uitgevlogen!

Tijdens de Vredesdienst op 16 september in de Open Hof werd een in Colombia gemaakte duif van keramiek doorgegeven van generatie op generatie: het verhaal van de vrede moet steeds worden doorverteld om te blijven leven.

Aan het eind van de dienst werd de duif meegegeven aan Bert de Roock om uit te vliegen naar het kantoor van Vluchtelingenwerk aan de Gaslaan. Want wie weten beter dan mensen die moesten vluchten uit oorlogsgebieden, zoals Syrië of Eritrea wat vrede betekent.

Inmiddels is de duif alweer verder gevlogen: hij was deze week bij de vespervieringen in het kader van de vredesweek in Breukelen. Hier in de Pieterskerk.

En de duif werd door ds Winkel doorgegeven aan ds Schorren voor de viering in de Pauluskerk.

Als de vredesduif weer is teruggevlogen naar het kantoor van Vluchtelingenwerk hopen we hem te laten doorvliegen naar een van de in Stichtse Vecht wonende vluchtelingen.

Bert de Roock.