minicolleges R.K. Verrijzenisgemeenschap

De verrijzenisgemeente zend een serie minicolleges uit over Exodus in de periode van 21 februari t/m 21 maart.
Ze worden direct uitgezonden op zondagmorgen om 11:30 via kerkdienstgemist_RK-Verrijzenisgemeenschap-Maarssenbroek
Via dezelfde link kunnen ze later ook terug gekeken worden.

Hans Boerkamp vroeg in deze brief in het bijzonder aandacht voor het college van Paul van Geest op 7 maart.


Samen eerlijk eten in de 40-dagentijd

De landelijke Raad van Kerken schrijft over samen eerlijk eten in de 40-dagentijd. Lees verder op:

https://www.sameneerlijketen.nl/40-dagen-pasen-pinksteren-2/40-dagentijd/


#Blijf in Mijn liefde

Deze oproep staat centraal tijdens de Week van gebed voor de eenheid van christenen van 17 t/m 24 januari 2021. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van eenheid. De gemeenschap wijdt zichzelf sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.

Maarssen

Op 17 januari houden we om 10.00 uur een oecumenische dienst in de Heilig Hart Kerk in Maarssen. In de viering worden we uitgenodigd ons hart te openen en dichter bij onszelf te komen. De zusters laten ons zien dat dit vanzelf overloopt in het zoeken van eenheid tussen mensen uit verschillende kerken en tussen mensen van alle volkeren op de wereld verbonden met de hele schepping. We nodigen u uit de dienst te volgen via RTV Stichtse Vecht (KPN kanaal 1332, Ziggo kanaal 44).

Maarssenbroek

In Maarssenbroek zal om 10.00 uur in de online viering vanuit de Verrijzeniskerk de Bruiloft in Kana centraal staan. U bent uitgenodigd om via de gebruikelijke kanalen online mee te vieren.

Dagelijks gebed via internet

Van maandag 18 t/m zaterdag 23 januari, houden we elke avond van 19.15 tot 19.45 uur een gebed via internet. We bidden om vertrouwen voor onszelf en anderen wereldwijd en zoeken nieuwe hoop. Je kunt inloggen via de volgende link De nieuwe link is: http://bit.ly/gebedsmoment. Na de begroeting en kennismaking en de gesproken gebeden kun je een naam noemen van iemand die liefde kan gebruiken in het pop-up gebed en volgt het onze vader. Fijn als je meedoet.

De raad van Kerken in Maarssen


Kerstengel actie 2020

De corona pandemie heeft ons leven behoorlijk op zijn kop gezet. Bewoners en verzorgenden van de drie woon- en zorgcentra in Maarssen zijn getroffen door het virus. Voor de verzorgenden betekent dat veel extra werk, energie en emotionele zorg.

De gezamenlijke kerken van Maarssen en Tienhoven hebben de kerstengel actie bedacht. We geven alle verzorgenden in Maria Dommer, Merenhoef en Snavelenburg een houten engel met een wenskaartje, om ze zo een hart onder de riem te steken. Zij zorgen elke dag voor de bewoners, delen liefde uit, exact zoals God de mens bedoeld heeft. Zij zijn engelen in deze coronatijd.

De engelen zijn op 21 december gegeven.

 


Oecumenische vespers

Op zondag 6 en zondag 20 december zijn er weer oecumenische Adventsvespers. Ook voor de vespers is het thema ‘Hoop’. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar om de vieringen mee te maken, maar beide vieringen worden om 19.00 uur rechtstreeks door RTV Stichtse Vecht uitgezonden. Op zondag 6 december is de viering in de Heilig Hartkerk; op zondag 20 december is de viering in Open Hof. Om u verbonden te voelen met andere gelovigen kunt u thuis ook de adventskaars(en) aansteken. U wordt van harte uitgenodigd om deze vespers mee te maken!


Oecumenische Vredesdienst op 20 september

Vrede verbindt het verschil

In deze tijd met corona beleven we een golf van solidariteit, maar ook worden de bestaande verschillen duidelijker. Hoe ga je om met die verschillen? Het verhaal over Daniël en zijn vrienden die weigeren de wijn te drinken en het voedsel te eten dat gebruikelijk is aan het Babylonische hof vertelt hoe ze staan voor hun eigenheid. Dan maar vegetariër. Indrukwekkend. Hoe is dat voor ons, durf je het gesprek aan te gaan en te staan voor je eigenheid, bijvoorbeeld voor je geloof? En hoe maak je dan ruimte voor de eigenheid van de ander en bewerk je vrede?

Het is bijzonder elkaar vanuit verschillende tradities, katholiek en protestant te ontmoeten en hierover het gesprek aan te gaan. Het belooft een realistische en inspirerende viering te worden. U bent van harte welkom in de dienst, graag reserveren via de link op de website. Ook kunt u de dienst rechtstreeks volgen om 10.00 uur op RTV Stichtse Vecht of via de Kerkomroep, te vinden op de websites van de kerken. Aarzelt u niet om te komen, ook als u lang niet in de kerk was van harte welkom.

Open Hof Kerk Maarssen, Kerkweg 60


Zomer 2020

De kerkelijke gemeenten zouden graag iedereen willen ontvangen in de erediensten. Helaas is dit met de huidige maatregelen rondom corona niet mogelijk. De meeste kerken werken noodgedwongen met reserveringslijsten. Het is wel mogelijk om de diensten via internet te volgen. Rechts op de pagina staan internet links naar de websites van de kerken.


Emeritaat Piet Vellekoop

Op 17 Mei nemen we officieel afscheid van Piet Vellekoop als predikant van de ontmoetingskerk. Hij gaat met emeritaat ofwel pensioen. Vanwege de corona crisis zijn er geen bezoekers of gemeenteleden, maar kunt u de dienst vanaf 10:00 op internet volgen via kerkdienstgemist.


4 Mei


Op 4 mei staan de gezamenlijk kerken in Maarssen ook stil bij de Nationale Herdenking. De ingetogen viering wordt zonder gemeenteleden of bezoekers gehouden in de Heilig Hart kerk in Maarssen en uitgezonden via RTV Stichtse Vecht vanaf 19:00. De liturgie kan gedownload worden: Viering 4 mei 2020


Paasvieringen in Maarssen

Dit jaar is pasen anders dan anders. Als kerken zijn we virtueel open, voor vieringen met een stuk verbondenheid, bezinning en vooral als teken van hoop. Stemt u op ons af ? Van harte welkom.
De Raad van kerken in Maarssen.


Eerste Paasdag, Zondag 12 april

10.00 uur de Ark: ds. C. de Boon de Ark gemeente (wachtwoord kan opgevraagd worden via privacy@arkgemeente.nl )

10.00 uur Dorpskerk CGK de Hoeksteen en PKN wijkgemeente Ichthus: Ds. C. Brouwer IchtusLive

10.00 uur H. Hart Parochiekerk: Eucharistieviering, mgr. Woorts kerkdienstgemist
of via RTV Stichtse Vecht: Ziggo kanaal 44, KPN kanaal 1332, Caiway kanaal 12

10.00 uur Open Hof Ontmoetingskerk: ds. C.R. Groenendijk. kerkdienstgemist
of om 16.00u via RTV Stichtse Vecht: Ziggo kanaal 44, KPN kanaal 1332, Caiway kanaal 12

10.00 uur PKN gemeente Tienhoven: Ds P. Vellekoop, bevestiging van twee ambtsdragers kerkdienstgemist

 

Tweede Paasdag, Maandag 13 april

10.00 uur Dorpskerk (Ichthus + CGK): ds. C. Brouwer. IchtusLive

10.00 uur H. Hart Parochiekerk: viering, pastor Schyns kerkdienstgemist
of via RTV Stichtse Vecht: Ziggo kanaal 44, KPN kanaal 1332, Caiway kanaal 12